Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Knižnica je liečebňa duše (IV. C)
Dňa 9. júna 2020 sme po dlhšej dobe zavítali do KKĽŠ. Stretnutie žiakov so spisovateľom Miroslavom Kapustom bolo súčasťou cyklu stretnutí detí s tvorcami detských kníh Deti hurá do čítania projektu Knižnica pre všetkých ľudí.

Spisovateľ Miroslav Kapusta žije v neďalekej Banskej Bystrici a okrem kníh pre dospelých je autorom niekoľkých kníh pre deti. Je členom  Spolku slovenských spisovateľov, členom literárneho klubu LITERA 2, v Banskej Bystrici, je tiež niekoľkonásobným laureátom rôznych celoslovenských literárnych súťaží v poézii, účastník medzinárodných poetických festivalov, organizátor besied a hudobno-poetických kultúrnych programov. Často účinkuje v programoch pre deti vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. S uvedenou knižnicou je spoluzakladateľom regionálnej literárnej súťaže pre deti a mládež Banskobystrické pierko. V súťaži pôsobí aj ako predseda odbornej poroty. Je autorom zatiaľ 11 kníh, z ktorých 3 sú pre deti. A jednu si teraz čítame aj v triedach.

Deti o stretnutí napísali:

Na besede sa mi páčilo čítanie básní z knihy Ja sa z toho ušúľam.
- Najviac sa mi páčilo, že pán Miroslav Kapusta nám rozprával o svojich príbehoch ako začal písať pre deti.
- Beseda ma zaujala, najmä humor pána spisovateľa. Taktiež sme mali prvenstvo a počuli sme báseň, ktorú zložil ráno v deň besedy.
- Pán Kapusta nám rozprával o zaujímavých veciach a o svojich knihách. Škoda, že to bolo také krátke.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >