Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Počítame vonku (III. B)
Päť prštekov na ruke,
päť kvietočkov na lúke,
päť guľôčok v jednej jamke,
utekajme k našej mamke!

Pamätáte sa ešte na tú pesničku? 

Áno, táto pesnička sa hodí skôr do materskej školy, ale krásne vystihuje to, že matematika je všade okolo nás. 

A tak sme aj my v parku počítali s pani Blažencovou. Určovali sme, čo všetko v prírode nájdeme vždy v presnom počte. Napríklad pavúky majú 8 nôh, vážky 2 páry krídel, kukučka znáša jedno vajce do cudzieho hniezda...  Zistili sme, že sudoku sa nemusí riešiť len na papieri a s číslami, ale postačia nám aj rôzne prírodniny. Precvičili sme si naše kombinatorické myslenie, ale i malú násobilku. A aby nám naozaj bolo dobre, trochu sme si v parku zašportovali. Takéto učenie je fantastické. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >