Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Malí spisovatelia spolupracujú s veľkou spisovateľkou (III. C)
Žiaci III. a IV.C triedy pracovali na rozvíjaní svojej fantázie a tvorivých schopností aj počas dištančného vzdelávania. Jedna z možností napredovania pri tvorbe textov prišla aj priamo od známej spisovateľky, ktorú deti poznajú zo spoločných stretnutí priamo v triednych spoločenstvách na našej TROJKE. 

Neviete kto to je? No predsa Zuzana Almáši Koreňová, úžasná spisovateľka, ktorá vyrába aj bábky, ktoré liečia dušu. Venuje sa aj iným činnostiam, je lektorka a koučka. Od školského roka 2019/2020 je aj novou vedúcou odboru školstva mesta Zvolen. 

Naša základná škola aj počas učenia sa na diaľku prinášala na svojom webovom sídle školy dobrovoľnícku aktivitu zameranú na zmiernenie sociálnej izolácie. Na školskom cloude bol zriadený priestor s názvom Perinka so zvukovými nahrávkami čítaných textov, ktoré boli určené širokej verejnosti, najmä deťom a starším ľuďom. Pani Zuzka tiež prispela svojimi príbehmi, ale neboli dokončené. A to bol priestor na rozvoj fantázie, originality, vymýšľania nedokončených príbehov.
A ako to skončilo? To sa dozviete z listu, ktorý nám pani Z. Koreňová napísala (pozri foto). Prečítali sme si ho, a samozrejme odpísali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu...

Milá pani Zuzana A. Koreňová.
Sme veľmi radi, že ste nám dali tú príležitosť stať sa aspoň na chvíľu spisovateľmi. Mohli sme popri tom získať Vašu knihu, čo nás motivovalo. Bolo to pre nás prekvapivo šokujúce, že ste nám ich poslali všetkým aj s venovaním. Ďakujeme. 

AČ: Ďakujem za knižku, určite si ju prečítam a dúfam, že aj ostatní, ktorí ju dostali. Určite bude úžasná ako vy a ostatné príbehy, ktoré ste napísali. Páčila sa mi aktivita, ktorú ste vymysleli. Mala som plnú hlavu nápadov.
MV: Ďakujem za knižku, je veľmi pekná.
TM: Milá pani spisovateľka. Váš darček si veľmi cením. Predsa len, moje spisovateľské schopnosti, čo sa týka rozprávok, nie sú veľmi dobré. Chcem Vám ešte raz poďakovať.
LB: Dobrý deň pani Koreňová. Ďakujem za nádhernú knižku s pekným venovaním. 
MM: Milá pani Zuzka, veľmi Vám ďakujem za knižku. Chcel som si ju kúpiť, ale teraz ju mám free. PS: Vôbec som netrafil tému v texte Ušatá zvedavosť.
DH: Dobrý deň. Ďakujem Vám za knihu. Je veľmi pekná. 
AŠ: Veľmi pekne ďakujem za knižku a podpis od takej známej spisovateľky. Ďakujem. 
BK: Ďakujem Vám, že ste boli taká milá a dali ste knihy všetkým z triedy. Určite bude Vaša knižka úžasná a aj tie ostatné.
AJ: Milá pani Zuzka, veľmi Vám ďakujem za vašu knižku. 
EK: Dobrý deň pani Zuzana. Bolo to od Vás veľmi milé, že všetci z triedy dostali knihu. Bol to dobrý nápad vymyslieť takúto „súťaž“ na precvičovanie slohových zručností. 
S pozdravom  a úctou žiaci III. C a IV. C, 
ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >