Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4281591
Odklad platenia poplatkov do odvolania
Platí od apríla 2020 pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen
počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19.
Mesto Zvolen odporúča rodičom, ktorých deti navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Zvolen, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov. 
< Predchádzajúca   Ďalšia >