Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4370495
Oznam o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach

 ZŠ, P.Jilemnického 1035/2 vo Zvolene


Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia §3 ods.8 vyhlášky č.231/2009 z MŠ SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného vírusom COVID -19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období
od 16.marca do odvolania 2020.


Vážení rodíčia,
radi by sme zachovali režim bežného školského dňa a dopoludnie venovali vzdelávacím aktivitám. S dôverou sa obráťte prostredníctvom elektronickej komunikácie na svojich triednych učiteľov, prípadne vyučujúcich odborných predmetov, ktorí zadajú deťom učivo formou týždenného plánu. Na škole sme stanovili systém zadávania úloh, prípadne ich odovzdávania. Prosím kontrolujte spolu s deťmi ich školské mailové schránky. Spolu to isto zvládneme :)


Milé žiačky a žiaci, 
veríme, že pokiaľ ste zdraví, budete zvládať učiť sa samostatne podľa zadania úloh, ktoré sú doručované elektronickou komunikáciou vašimi učiteľmi (mailové schránky žiakov, EDu Page).
Oceňujeme vašu samostatnosť a tvorivosť pri formálnych a neformálnych vzdelávacích aktivitách. Dúfame, že sa budete venovať aj pravidelnému čítaniu obľubených kníh, zdokonaľovaniu cudzieho jazyka, či práci na písomných/digitálnych projektoch ap.

Všetky ďalšie informácie vám budeme poskytovať priebežne prostredníctvom webového sídla školy.

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >