Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3875279
Mesiac OKTÓBER v našom ŠKD
HRONSEK – JEDINÝ SVOJHO DRUHU NA HOREHRONÍ

Deti 2. ročníka školského klubu sa zúčastnili exkurzie do obce Hronsek, kde navštívili unikátny drevený, artikulárny kostolík, ktorý je zapísaný do kultúrneho dedičstva UNECSO. Pani farárka, ktorá deti sprevádzala, im pútavou formou porozprávala o dejinách vzniku kostolíka, ale aj o súčasnosti. Príjemná, tichá atmosféra len umocňovala zážitky z tohto podujatia, ktoré v nich zanechajú trvalé spomienky.


HOVORME O JEDLE. DODRŽIAVAJ PITNÝ REŽIM

V rámci projektového týždňa Hovorme o jedle – Dodržiavaj pitný režim sa deti I. – VIII. oddelenia zapojili do variabilných aktivít na danú tému pod vedením vychovávateliek. Všetky oddelenia sa postupne vystriedali na besede s lektorkou firmy AQUA TRADE, ktorá im formou prezentácie priniesla mnoho zaujímavých poznatkov o vode a jej potrebe pre život na Zemi.


SLIAČ – KÚPELE V NÁRUČÍ LESOV

Blízke okolie nášho mesta ukrýva v náručí lesov prírodné bohatstvo, ktoré dobre poznajú snáď všetci Zvolenčania. Kúpele Sliač navštevujú turisti z celého Slovenska i spoza jeho hraníc.
Prváci našej školy v rámci niekoľkoročného rozvojového projektu Kytica zdravia - Hovorme o jedle navštívili najznámejšie sliačske minerálne pramene  Štefánik, Adam a Lenkey. Ústrednou témou projektového týždňa bol pitný režim. Poldenný výlet vlakom na Sliač bol súčasťou jeho variabilných aktivít. Deti postupne ochutnali vodu troch minerálnych prameňov a ohodnotili chuť a teplotu vody s ohľadom na svoje skúsenosti. Prírodnú vodu porovnávali so svojimi obľúbeným nápojom.
Pre deti bola najchutnejšia voda z najstudenšieho prameňa Štefánik a najzaujímavejší bol prameň Lenkey. Rozprávanie o liečivých účinkoch jeho termálnej vody pri ochoreniach očí priviedlo dievčatá i chlapcov k spontánnemu umývaniu sa. Veď stará povesť hovorí: ľudská krása to sú i krásne, zdravé oči. Detskej pozornosti neušla oranžová farba dna plytkého potoka, ktorého korytom odtekal prameň. Osobným zážitkom získali informáciu o vysokom obsahu železa v minerálnej vode, ktoré zanechalo svoju viditeľnú stopu vo voľnej prírode.
Farby jesene na nás dýchali v lesoparku z každej strany. Teplá oranžová len podporila dobrú náladu, ktorá vládla počas celého popoludnia.


SLATINSKÝM CHODNÍČKOM

Slnečné októbrové popoludnie sme využili na spoznávanie širšieho okolia Zvolena. Navštívili sme obec Zvolenskú Slatinu, miestnu časť Boroviny. V diaľke sa vynímalo množstvo kopcov, lúk, dolín. Nádherný výhľad sa nám naskytol aj na majestátnu Poľanu. Krásne sfarbené stromy nám ponúkli priestor na vytvorenie rôznych prírodných obrázkov. Turistickou vychádzkou nás sprevádzala aj zvedavá veverička. Aspoň na chvíľu sme sa tak odpútali od mestského ruchu, ktorý sme zamenili za ticho čarovnej prírody vidieka.


TERAKOTOVÁ VÝSTAVA V LUČENCI

Prvý deň jesenných prázdnin sme navštívili mesto Lučenec, kde bola unikátna výstava v synagóge Terakotová armáda - ôsmy div sveta. Tety výtvarníčky mali pre nás pripravenú zaujímavú tvorivú dielňu. Každý z nás si vytvoril vlastnú masku, záložku alebo vojaka. Prezreli sme si poučnú výstavu vojakov z hliny v životnej veľkosti spojenú s premietaním dokumentárneho filmu. Cestou naspäť sme prešli Zlatou uličkou. Pochutili sme si na sladkej maškrte a šťastní, plní nových zážitkov sme sa vrátili do Zvolena.


 
Ďalšia >