Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MAREC 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Podpora a rozvoj CGT a KM, rozvojový cieľ školy.
• Kritériá na hodnotenie zručností žiakov (súvis s meraním úrovne CGT). Nástroje na zisťovanie pokroku žiakov. 
• Mapovanie rozvojových potrieb školy a žiakov s ohľadom na ich osobnostný rozvoj.

Projekty: 
• Predškoláci v škole. Perinka. Ja a moje mesto (folklór/tradície v mojej obci), Matematický klokan. MATBOJ. FIG a OVB.

Vestibulové prezentácie: 
• Februárová lyžovačka
• Od hry k vede

2.3.20 - Výchovný koncert TRENDSETTER (vplyv médií, internetu na mládež, prevencia kyberšikanovania) pre žiakov 2.stupňa ZŠ v KC ŠD

2.3.20 - Ako vzniká kniha, učenie v KKĽŠ (III.C, IV.C, III.A)

4.3.20, 14:00 - Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov.

4. a 11.3.20 - Otvorené vyučovanie v III. C, prezentácia a propagácia školy U Bodkáčov, blokové vyučovanie predškolákov a deti z III.C

5.3.20 - Seminár o UNICEF (VI.A + členovia ŽŠR)

13.3.20, 11:00 - Pietny akt pri príležitosti oslobodenia mesta, Nám. SNP

13.3.20 - Martinka v ríši rozprávok, činoherno-bábkové predstavenie pre deti ŠKD, Bábkové divadlo DÚHA, Stará radnica

17.,18.3.20 - Slniečkové dobrodružstvá, besedy so spisovateľkou A. Hanesovou

18.3.20 - 7:40 - FIG 7. ročník ZŠ blokové vyučovanie

18.3.20 - 8:30 - FIG 8. ročník ZŠ (lektorka p. Györgyová OVB)

18.3.20 - 9:30 - FIG 9. ročník ZŠ blokové vyučovanie 3.- 4. VH)

20.3.20 - Dierožrúti, literárno-výtvarný workshop pre žiakov 3. a 4. ročníka, Autorská návšteva - Slávka a Fero Liptákovci

23.3.20, 8:00 - Matematický KLOKAN, medzinárodná súťaž žiakov 5. – 9. ročník, MATBOJ. Matematické dopoludnie žiakov s VIN

24.3.20 - Slávik Slovenska, školské kolo

24.3.20, 8:30 - Pytagoriáda kategória P3, P4, P5, okresné kolo

25.3.20, 8:30 - Pytagoriáda kategória P6, P7, P8, okresné kolo

26.3.20, 16:00 - Divadelné predstavenie (DJGT) ku Dňu učiteľov.

26.3.20 - Ako by to malo byť - dramatizované čítanie pre žiakov 3. a 4. ročníka v spolupráci so študentmi konzervatória 

27.3.20 - Zúbková víla - dentálna hygiena, rovesnícke vzdelávanie (1. ročník ŠKD)

31.3.20 -  Otvorené vyučovanie - finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - Projektové učenie v spolupráci s MPC v B. Bystrici

31.3.20 - Kamarátka kniha - zábavný vedomostný literárny kvíz 2., 3. ročník

Poznámky:
1) Športové a iné súťaže, predmetové olympiády prebiehajú podľa pozvánok prehľadu činnosti CVČ Domino na marec 2020.

2) Základný Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. ročníka ZŠ prebieha od februára 2020.

3) Projekt PERINKA, dramatizované čítanie prebieha v triedach primárneho vzdelávania počas celého mesiaca za priamej účasti rodičov/starých rodičov žiakov.

Puzzle práv a povinností - projektový deň 2019 v I. C
Posledné utorkové dopoludnie pred jesennými prázdninami sme obohatili vyučovanie projektovým vyučovaním aj mimo školy. Téma tohto dňa znela: „Aby nám bolo spolu dobre...“

Keďže sa prváci ešte stále zoznamujú so školským prostredím, sústredili sme sa na práva a povinnosti žiaka. Na úvod sme sa vybrali do Krajskej knižnice Ľ. Štúra, kde nás milá pani knihovníčka uviedla do témy dňa. Na pomoc si zobrala knižku Farebné strašidielko. 

V triede sa žiaci pustili do skladania, kde skladali puzzle práv a povinností. Po ich úspešnom poskladaní žiaci zistili, že ich práva a povinnosti neoddeliteľne spolu súvisia. 

Poster umiestnený v triede bude žiakom pripomínať, čo môžu žiadať a taktiež čo sa od nich vyžaduje. K harmónii v triednom kolektíve bude pomáhať aj maskot - Malý princ. Žiak, ktorý bude najlepšie dodržiavať svoje povinnosti počas týždňa môže s ním stráviť víkend v pohodlí domova. Veríme, že táto motivácia bude viesť k pokojnému a bezproblémovému roku v našej triede a  deti okrem množstva vedomostí získajú aj nezabudnuteľné zážitky. 

 
Ďalšia >