Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Čítanie pri bylinkovom čaji v Tihányiovskom kaštieli (III. A)
Tento rok sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili prezentácie knihy Na kraji lesa v banskobystrickom Tihányiovskom kaštieli. Podujatie otvoril pán Hapl rozprávaním o „Syslej lúke“ v regióne Muránskej planiny neďaleko obce Muráň. Priblížil deťom život sysľov počas kalendárneho roka. Porozprával, ako zachraňovali a presídľovali sysľov z košického letiska do tejto lokality. Pútavé rozprávania dopĺňal fotkami a krátkymi videami. Po prezentácii mali deti možnosť pýtať sa na to, čo ich najviac zaujalo. Podujatie pokračovalo čítaním úryvkov z knihy Na kraji lesa, ktorej autorkou je Ľubica Schmarcová. Kniha je plná pútavých príbehov o syslíkovi Filipovi, korytnačke Alici a hlucháňovi Kamilovi. Počas čítania si deti vychutnali bylinkový čaj, prichystaný lektorkami kaštieľa.

Vyjadrenia tretiakov
TK: Pán Hapl nám rozprával o sysľoch. Hovoril, že na Slovensku je už iba 20 000 sysľov, ako polovica obyvateľov Zvolena. Ja som sa spýtal, čim kŕmia mláďatá sysľov. Dozvedel som sa, že sú to cicavce a kŕmia ich mliekom. Dospelé sysle majú rady slnečnicu. Pán Hapl nám ukazoval fotky, ako dážď vytopí sysľov z nôr a ako ich zachraňujú. Rozprávanie ma veľmi zaujalo.

SJ: V Banskej bystrici sme mali prednášku s pánom Haplom. Rozprával zaujímavo. Dozvedela som sa, že ak chceme vidieť sysle, musíme počkať do februára, lebo teraz spia. Potom sme si čítali pri bylinkovom čaji. Kniha sa volala Na kraji lesa. Bola o zvieratkách – syseľ, hlucháň a korytnačka.

Ľ. Balciarová, triedna učiteľka III. A 


 
< Predchádzajúca   Ďalšia >