Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4388597
Význam vody v živote človeka alebo Spoznávajme cestu vody. Projektový deň VII. B
V našich zemepisných šírkach je šťastím, že máme k dispozícii dostatok pitnej vody a pre jej použitie sme zvyknutí len pootočiť vodovodným kohútikom. Voda je pre ľudstvo nenahraditeľná a podľa toho by sa s ňou malo zaobchádzať. 

Naše spoznávanie a bádanie o vode sme začali v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Vedeli sme, že rieka Dunaj rozdelila mesto na ostrovy a my sme navštívili jeden z nich, Ostrov Sihoť. Nachádza sa tu prvá elektrická čerpacia stanica postavená v rokoch 1910-1912, v ktorej boli tri čerpadlá a tie boli napojené na studňu, skadiaľ sa voda dostávala do čerpacej stanice potrubím do vodojemov a potom do domácností. Tunel stanice vedie popod rameno Dunaja. Vďaka geologickému zloženiu pôdnych a podložných vrstiev ostrova je voda ťažená na ňom jednou z najkvalitnejších na Slovensku a v strednej Európe. 

Aby sme získali predstavu ako voda putovala, pokračovali sme v našom bádaní vo Vodárenskom múzeu. To ponúka pohľad do histórie vodárenstva od 12. storočia až po súčasnosť. Kolobeh vody od jej čerpania, výroby a distribúcie, cez jej odvedenie a čistenie je prezentované na výstavných paneloch, modeloch, 3D videách ako aj na vystavených exponátoch. Nuž popri toľkých nových poznatkoch sme si občas aj čo to zopakovali z niekoľkých prírodovedných predmetov, matematiky a získali širší pohľad na využitie vody.

Naše poznatky a fotky kolektívne spracujeme a vydáme vo forme brožúry. Veríme, že jednoduchou infobrožúrou sa nám podarí vyvolať potrebnú diskusiu o ochrane vodných zdrojov.
Možno tiež zvýšime povedomie žiakov a obyvateľstva o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život.

 
Ďalšia >