Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3875046
Keď v kozmetike bije srdce prírody (projektový deň VIII. A)
Ľudská koža je najväčším ľudským orgánom a bránou do nášho tela. Preto by sme s ním mali zaobchádzať s úctou, nepoužívať škodlivú chémiu a minerálne oleje, ktoré koži bránia dýchať, blokujú jej funkcie, ba dokonca prenikajú cez ňu hlboko do nášho organizmu.

A tak sme sa tento rok počas projektového dňa rozhodli zbaliť prírodu do kocky a vyrobiť si v škole vlastnú kozmetiku. Podarilo sa nám pripraviť vlastné prírodné mydlo s vôňou levandule a citrónu, medový balzam na pery a šumivú bombu do kúpeľa s prímesou voňavých byliniek. 

Bolo fantastické vyrobiť si svoj vlastný produkt, kreatívne a zábavné.

Mám z toho super pocit. Výroba mydla je zábava. Pocit, že sme si mohli dačo sami vyrobiť je skvelý. Mám z toho strašnú radosť. Takéto dni by som uvítala rada. Robenie experimentov je jedna z najzábavnejších činností z chémie. 
Daniela

Projektový deň sa mi veľmi páčil, lebo sme robili niečo, čo šetrí životné prostredie.
Martin 

Najlepší deň v tomto školskom roku. Robili sme veľa zaujímavých vecí. Šumivky do kúpeľa, mydlá, balzam na pery.
Denis 

Takéto dni sa mi páčia, takže ich robme viac.
Valentina 

 
Ďalšia >