Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 4388550
Odpady so špecifickým zameraním na plasty. Projektový deň VIII. B
Čo s plastovým odpadom? 
Dá sa ešte nejakým spôsobom využiť? 
Nedá sa nahradiť inými materiálmi?... 

Na takéto a ešte ďalšie otázky sme počas projektoho dopoludnia hľadali odpovede s lektorkou p. Bardoňvou.

Digitálna prezentácia nám umožnila pochopiť základné charakteristiky plastov, hromadenia odpadu, znečistenia oceánov. Pomohla zovšeobecniť a utriediť všetky informácie, ktoré sme vedeli. Veľmi zaujímavá bola druhá časť projektového vyučovania v terénne. V štvorčlenných skupinách sme robili interview v obchodnom reťazci LIDL a COOP Jednota. 

Našou úlohou bolo slušne osloviť v každom reťazci aspoň troch zákazníkov a položiť im tri otázky týkajúce sa používania plastových tašiek a obalov. 
Druhou úlohou bolo vybrať si v obchodoch tri ľubovoľné tovary, ktoré mali obaly z rôznych materiálov. Podľa možnosti sme mali v oboch reťazcoch vyhľadávať rovnaký druh produktov. Treťou úlohou bolo navrhnúť riešenie, ktoré by obmedzilo nadmerné používanie plastových tašiek a obalov. 

Všetky naše zistenia sme si zaznačovali do pracovných listov, aby sme si ich mohli v tretej časti (opäť v priestoroch našej triedy) porovnať a vyhodnotiť. Asi najťažšia úloha bola práve tá tretia. 

Na záver nás čakala ešte aktivita, v ktorej sme si mali overiť svoje manuálne zručnosti a vyrobiť ekologickú tašku zo starého trička. Snažili sme sa, niektorí si svoje výtvory aj výtvarne doladili. Počas vydareného dopoludnia sme sa dozvedeli a zároveň vyskúšali viaceré pre nás nové veci. 

 
Ďalšia >