Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú
V knižnici je super! (IV. C)
V škole sa učíme písať rôzne príbehy, ale aj básne. Stretnutie so spisovateľmi a ilustrátormi detskej tvorby je pre nás vždy obohacujúce a inšpirujúce. Dňa 14. októbra 2019 sme dostali možnosť zúčastniť sa stretnutia s pani spisovateľkou Kristínou Baluchovou v KKĽŠ. Podujatie bolo organizované v rámci cyklu podujatí pre deti Deti, hurá do čítania, ktorý je súčasťou projektu V knižnici je super! Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Mali sme možnosť si vypočuť pútavé rozprávanie pani spisovateľky. 

Žiaci o tomto stretnutí napísali:
- Beseda sa mi páčila, lebo ma zaujíma práca pilota. Dozvedel som sa zaujímavé veci. 
Andrej
- Pani spisovateľka nám prezradila, že niekedy robila letušku na lietadle Boing 737.
Luki
- Mne sa najviac páčil príbeh o lietaní a knihy, ktoré pani spisovateľka doniesla. Jednu som si aj kúpil. Zaujalo ma, že pani spisovateľka bola veľmi mladá. 
Alan
- Bolo super, že som si mohol kúpiť krásnu knihu o letectve. Veľmi sa mi páčilo.
Dominik
- V knižnici bolo super! Druhýkrát som videla spisovateľku na živo. Pani spisovateľka napísala pekné knihy a hlavne som sa potešila, keď som si mohla kúpiť knihu aj s venovaním. Dostali sme aj záložku, na ktorej bolo napísané niečo o nej. Veľmi sa mi tam páčilo!
Barborka
- Bolo to veľmi super! Návrh na 5. časť knihy – Výlet do vesmíru.
Maťko
- Pani spisovateľka píše veľmi dobré knihy, inšpirované reálnym životom. Chcem byť pilotom, takže ma to zaujímalo. Ústa som mal plné otázok a tie najzaujímavejšie  som sa opýtal. Pani spisovateľka si zaslúži pochvalu.
Tomáš
- Pani spisovateľka bola milá. Veľa nám porozprávala o tom ako a čo ju viedlo k tmu aby písala. Dozvedeli sme sa o tom, ako kedysi bola letuška. 
Emka
- V knižnici nám pani spisovateľka zoznámila s knihami, ktoré napísala. Bolo super stretnúť sa s ňou osobne.
Adelka

 
Ďalšia >