Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Športujme, hravo zdravo - prváci 2019
Pohyb je prirodzený prostriedok výchovy. V piatok 20.9. 2019 sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu podujatie Športujeme - neklikáme.
 
V telocvični sa stretli žiaci z troch prváckych tried, kde predviedli svoje športové zdatnosti, šikovnosť zábavu a predovšetkým potešenie z pohybových hier. Ukázali svojim spolužiakom, že vedia tráviť svoj voľný čas plnohodnotne a nedajú šancu tabletom a telefonickým hrám.

Reakcie detí boli pozitívne, napr.
P.L. Najviac sa mi páčilo ako sme súťažili s loptou.
P.H. Ja mám rada behanie. Páčilo sa mi ako sme behali slalom.

 
< Predchádzajúca