Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
Hodnotová výchova a výchova aktívnemu občianstvu
• Projekty Otvorená škola, Školy za demokraciu, Deti nepočkajú. Zippyho kamaráti, KOZMO a i.
• Budovanie triednych spoločenstiev (rozvoj sociálnych zručností v oblasti spolupráce a priateľstva). Tvorba bezpečného prostredia, Školský poriadok ZŠ, pravidlá triedy. Od slov k činom (oceňovanie žiakov).
Práva detí a ich aplikácia v praktickom školskom živote Aktivity strategických projektov zamerané na prevenciu rizikového správania mladistvých (prevencia šikanovania v triednych kolektívoch, spolupráca s odborníkmi). Európsky týždeň boja proti drogám. 

Vestibulové prezentácie 
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú
Projektový deň, výstupy, tímová spolupráca, sociálne vzťahy

5.11.19,9:00 - O troch krásach sveta, predstavenie v DJGT, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ

6.11.19,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.19,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

12.11.19,11:00 - Burza stredných škôl, STREDOŠKOLÁK. ŠD TU

13.,15.11.19 - Rozbor testov profesijnej orientácie žiakov 9. ročník (CPPPaP Zvolen)

14.11.19 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

15.11.19,10:20 - Slávnostné zasadnutie ŽŠR s vedením školy

15.11.19,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

18.-22.11.19 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, panelové diskusie s komunitou

19.11.19 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

19.11.19,9:20 - Školská relácia Svetový deň detí (OSN). Žiacka školská rada.

19.11.19,11:30 - Svet okolo nás (Irán- zahalená krása), multimediálny vzdelávací program (6.- 8. ročník) - SC Zvolen

20.11.19 - T 5 -2019, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

20.11.19 - Ako začína šikana? Spolužitie bez násilia. Výchova k bezpečnému správaniu. Preventívny program prvákov v ŠKD

22.11.19 - robotická súťaž RoboRAVE SUMO v Žiline

26.11.19,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

27.11.19 - Deti deťom. S každým dieťaťom sa ráta. Rovesnícke vzdelávanie. Projekt VĽP v podmienkach ŠKD. Participácia ŽŠR (2. - 4. ročník) 

28.11.19 - Všetkovedko, vedomostný súboj bystrých detí

29.11.19 - regionálne kolo robotickej súťaže FLL 2019/2020 v Banskej Bystrici

Poznámky:
1) Veselo v klube, príprava adventného čísla časopisu ŠKD. Podpora tvorivosti detí.
2) V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravujú koordinátori PDZ aktivity tried/ročníkov - Európsky týždeň boja proti drogám s podrobným programom.
3) Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční v priebehu mesiaca.

Školu zdokonalíme správnym využívaním 
informácií o učení sa žiaka... 
z projektu Deti nepočkajú

Štatistiky

Návštevníkov: 3767129
LingvaFest´ Bratislava 2019 (IX. A)
„Všetko je to o jazykoch“ bolo motto druhého ročníka LingvaFest´u Bratislava 2019, ktorý sa konal na Ekonomickej univerzite pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 26. septembra. Lekcie jazykov, jazykové minikurzy, prednášky a workshopy, prezentácie vzdelávacích inštitúcií, škôl, vydavateľstiev, nových metód výučby jazykov, aplikácií a pomôcok, diskusie na jazykové témy. Aj bohatý kultúrny program, súťaže a kvízy o ceny mali za cieľ vytvoriť u žiakov vlastnú skúsenosť cez zážitok a aktivity, motivovať ich, vzbudiť záujem o cudzí jazyk, rozšíriť ich obzory, rozvíjať ich mäkké zručnosti a konverzačnú inteligenciu. LingvaFest´u sa zúčastnilo 45 našich žiakov 8. a 9. ročníka. Prečítajte si čo ich zaujalo, pre mňa osobne bolo zážitkom stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom a vystúpenie tanečného súboru z Indonézie.
Mgr. Alena Račáková, učiteľka 

Prvá vec, ktorá mi vŕtala v hlave, keď som prešla cez sklenené dvere areálu univerzity bola: koľko veľa ľudí sem prišlo! Chápem, že je to Bratislava a som na LingvaFest´e, ale aj tak mi to vyrazilo dych. Väčšina ľudí vyzerala na tínedžerov, ale samozrejme boli aj dospelí. Veľmi som chcela ísť na prednášku o hieroglyfoch, ale kvôli rannej zápche na ceste sme to nestihli. Čo sa mi ale najviac páčilo bola prednáška o čínštine. Naučila som sa, že môže byť ľahká aj ťažká. Fascinovalo ma hlavne písmo.
Danielka


Aj my sme sa zúčastnili na LingvaFest´e 2019 v Bratislave. Po príchode sme sa trochu stratili, ale potom sme sa dokázali zorientovať podľa mapy. Bolo tam veľa ľudí a tak sme sa vybrali na rýchlokurz rómčiny. Bola tam nuda, lebo ujo rozprával pomaly a nezrozumiteľne. Tak sme sa rozhodli odísť. Potom sme sa rozdelili na dve skupinky. Jedna išla riešiť súťažné otázky a tá druhá na maďarčinu. Súťažné otázky boli ľahké, ale bolo veľa ľudí, tak sme museli čakať. Na maďarčine sme sa naučili kӧsӧnӧm = ďakujem a zistili sme, že sa v Maďarsku nedorozumieme, lebo je to úplne iný jazyk ako slovenčina. My sme išli na gréčtinu. Tu sme sa naučili písať slovo kalimera po grécky. Znamená to dobré ráno. Po obede sme sedeli na lavičkách a rozprávali sme sa.
Jarka, Lucka a Partik

LingvaFest´ bola veľmi zaujímavá aktivita. Bolo tam veľa jazykov z rôznych kútov sveta. Napríklad rómčina, gréčtina, maďarčina, čínština, či posunková reč. Vďaka mapke, ktorú sme si mohli zobrať na informáciách, sme sa pomerne ľahko orientovali v priestore a čase. Boli tam workshopy, obchody, občerstvenie a iné veci. V rýchlokurzoch sme sa mohli naučiť rôzne nové slová. Jedlo nebolo najlepšie, ale jesť sa dalo.
Zuzka a Benji

Po príchode sme si poobzerali areál a začali sme zbierať pečiatky do súťaže. Na každom stanovišti sme plnili úlohy a dostali odmenu. Po nazbieraní sme sa zaregistrovali do žrebovania. Niektoré školy, aj zahraničné, tam prezentovali svoje programy a rozprávali, aké výhody získame, kebyže sa prihlásime na ich školu. Bolo tam veľmi veľa ľudí a zašli sme aj na pizzu.
Saška a Viky

Na prednáškach sme dlho neboli, ale prešli sme celý areál a stretli veľa pekných báb. Tomáš získal Instagram od šiestich ....
Filip 

 
Ďalšia >