Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Rozvojové programy pohybovej gramotnosti.
2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Od slov k činom. Poďme sa hrať. KOZMO. Zippyho kamaráti. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Ja a moje mesto.

Vestibulové prezentácie:
• Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
• Tekvicová slávnosť, výstava


2.-3.10.19 - Poďme sa hrať, tvorivé dielne pre deti s VIN 

2.-4.10.19 - Jesenný ekozber papiera 

7.-11.10.19 - Krátkodobý pobyt žiakov z Českej republiky a Nemecka ERASMUS+, Mosty medzi školou a životom

7.- 11.10.19 - Hovorme o jedle: Dodržiavaj pitný režim! Projektový týždeň, variabilné aktivity v oddeleniach ŠKD.

9.10.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

11.10.19 - Sliač, kúpele v náruči lesov. Exkurzia prvákov ŠKD

15.10.19 - Ja a moje mesto, zážitkové učenie žiakov 3. ročníka ZŠ

16.10.19 - Hronsek, pamiatka UNESCO. Exkurzia tretiakov ŠKD

18.10.19 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka

18.10.19 - Adaptačné vzdelávanie (V. A, V. B), CPPPaP

22.10.19 - Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ (145. výr. J. G. Tajovského) - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

25.10.19 - Slatinským chodníčkom. Exkurzná štvrtákov zo ŠKD.

27.-28.10.19 - Tekvicová slávnosť, komunitná tvorivá výstava.

29.10.19 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried. Celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.- 31.10.19 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 04.11. 2019)

30.10.19 - Prázdninový vláčik. Terakotová armáda - ôsmy div sveta. Celodenný poznávací výlet, Lučenec. 

Genialita je zdravý sedliacky rozum vo sviatočných šatách. 
J. Billings

Štatistiky

Návštevníkov: 3734986
LingvaFest´ Bratislava 2019 (IX. A)
„Všetko je to o jazykoch“ bolo motto druhého ročníka LingvaFest´u Bratislava 2019, ktorý sa konal na Ekonomickej univerzite pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 26. septembra. Lekcie jazykov, jazykové minikurzy, prednášky a workshopy, prezentácie vzdelávacích inštitúcií, škôl, vydavateľstiev, nových metód výučby jazykov, aplikácií a pomôcok, diskusie na jazykové témy. Aj bohatý kultúrny program, súťaže a kvízy o ceny mali za cieľ vytvoriť u žiakov vlastnú skúsenosť cez zážitok a aktivity, motivovať ich, vzbudiť záujem o cudzí jazyk, rozšíriť ich obzory, rozvíjať ich mäkké zručnosti a konverzačnú inteligenciu. LingvaFest´u sa zúčastnilo 45 našich žiakov 8. a 9. ročníka. Prečítajte si čo ich zaujalo, pre mňa osobne bolo zážitkom stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom a vystúpenie tanečného súboru z Indonézie.
Mgr. Alena Račáková, učiteľka 

Prvá vec, ktorá mi vŕtala v hlave, keď som prešla cez sklenené dvere areálu univerzity bola: koľko veľa ľudí sem prišlo! Chápem, že je to Bratislava a som na LingvaFest´e, ale aj tak mi to vyrazilo dych. Väčšina ľudí vyzerala na tínedžerov, ale samozrejme boli aj dospelí. Veľmi som chcela ísť na prednášku o hieroglyfoch, ale kvôli rannej zápche na ceste sme to nestihli. Čo sa mi ale najviac páčilo bola prednáška o čínštine. Naučila som sa, že môže byť ľahká aj ťažká. Fascinovalo ma hlavne písmo.
Danielka


Aj my sme sa zúčastnili na LingvaFest´e 2019 v Bratislave. Po príchode sme sa trochu stratili, ale potom sme sa dokázali zorientovať podľa mapy. Bolo tam veľa ľudí a tak sme sa vybrali na rýchlokurz rómčiny. Bola tam nuda, lebo ujo rozprával pomaly a nezrozumiteľne. Tak sme sa rozhodli odísť. Potom sme sa rozdelili na dve skupinky. Jedna išla riešiť súťažné otázky a tá druhá na maďarčinu. Súťažné otázky boli ľahké, ale bolo veľa ľudí, tak sme museli čakať. Na maďarčine sme sa naučili kӧsӧnӧm = ďakujem a zistili sme, že sa v Maďarsku nedorozumieme, lebo je to úplne iný jazyk ako slovenčina. My sme išli na gréčtinu. Tu sme sa naučili písať slovo kalimera po grécky. Znamená to dobré ráno. Po obede sme sedeli na lavičkách a rozprávali sme sa.
Jarka, Lucka a Partik

LingvaFest´ bola veľmi zaujímavá aktivita. Bolo tam veľa jazykov z rôznych kútov sveta. Napríklad rómčina, gréčtina, maďarčina, čínština, či posunková reč. Vďaka mapke, ktorú sme si mohli zobrať na informáciách, sme sa pomerne ľahko orientovali v priestore a čase. Boli tam workshopy, obchody, občerstvenie a iné veci. V rýchlokurzoch sme sa mohli naučiť rôzne nové slová. Jedlo nebolo najlepšie, ale jesť sa dalo.
Zuzka a Benji

Po príchode sme si poobzerali areál a začali sme zbierať pečiatky do súťaže. Na každom stanovišti sme plnili úlohy a dostali odmenu. Po nazbieraní sme sa zaregistrovali do žrebovania. Niektoré školy, aj zahraničné, tam prezentovali svoje programy a rozprávali, aké výhody získame, kebyže sa prihlásime na ich školu. Bolo tam veľmi veľa ľudí a zašli sme aj na pizzu.
Saška a Viky

Na prednáškach sme dlho neboli, ale prešli sme celý areál a stretli veľa pekných báb. Tomáš získal Instagram od šiestich ....
Filip 

 
Ďalšia >