Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Štvrtáci čítali prvákom (IV. B)
Začiatkom septembra žiaci štvrtých ročníkov pod vedením svojich triednych učiteliek zorganizovali rovesnícke čítanie pre prvákov pod názvom Prečítam ti rozprávočku. Štvrtáci odprezentovali svoje čitateľské zručnosti prvákom s cieľom formovať pozitívny vzťah prvákov k detskej literatúre. 
Na rovesnícke čítanie si pripravili rozprávky o zvieratkách, ktoré sú veľmi blízke našim najmenším. Mladší žiaci počúvali so záujmom, dej rozprávok ich pohltil. Boli nadšení predstavou, že aj oni raz budú takto čítať menším deťom. Ako odmenu sľúbili štvrtákom, že posledný mesiac školského roka prídu čítať na výmenu oni štvrtákom. Takto na škole vznikla neformálna nová tradícia podporujúca pozitívny vzťah k čítaniu a k detskej literatúre.

Vyjadrenia pocitov štvrtákov

LR:  Deťom sa naše čítanie veľmi páčilo. Boli ticho a počúvali rozprávky. Boli milí, na konci nám silno zatlieskali.
LR,SR,PŽ:  Páčilo sa mi, ako sme zaujali maličkých prvákov. Mali sme rozdelené postavy zvieratiek pri čítaní. Malí prváčikovia skoro prestali dýchať.
SR:  Správanie prvákov bolo vzorné. Zaujali sme ich. Som rada, že sme im mohli čítať.
ST,AŠ:  Boli sme prekvapení ako boli prváci počas čítania ticho. Zaujali sme ich. Keď sme dočítali, tak nám tlieskali. Za odmenu nám zaspievali pesničku.
MN,TK,AP:  Prišli sme do I.A, začali sme čítať a prváci ostali v nemom úžase. Tešili sa, že si mohli vypočuť rozprávku o zvieratkách. Ich pani učiteľka nám darovala záložku do knihy.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >