Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3608622
Olympijský deň - splav rieky Hron (VII. C)
Je oveľa viac než športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Okrem Behu Olympijského dňa je možné zorganizovať množstvo zábavných a herných aktivít. Cieľom je motivovať ľudí k tomu, aby boli fyzicky aktívni. My sme si vybrali športovú aktivitu splav.

Naša skupinka sa stretla vo Zvolene, odkiaľ sme pokračovali spoločne do Nemeckej, nášho začiatočného bodu splavu. Krátka inštruktáž, vesty, veslá, barel, raft a hurá na vodu. Začiatok nebol až taký ľahký. Spolupráca a tímové pádlovanie nám dalo zabrať. Po nárazoch a otáčaní sme sa zohrali a namierili sme si to priamo vpred. Prúd rieky a počasie bolo na našej strane, čo zlepšilo naše vyhliadky dosiahnuť prvú zastávku na rieke Hron v Šalkovej. Počas plavby sme videli množstvo odpadu pri brehu, užili si pereje na Hrone, ktoré nás kde - tu aj ošpliechali. Krátka prestávka na posilnenie a potom sme po pár metroch museli prenášať raft. Z brehu sme si mohli obzrieť MVE v Šalkovej, ktorá zmenila rýchlosť vody skoro na stojatú. Po nalodení nás prekvapil dážď, čo znamenalo zabrať a čo najrýchlejšie sa dostať do nášho výstupného bodu Uhlisko v Banskej Bystrici. Na základe motta: Hýb sa, uč sa a objavuj sme prežili aktívny deň, bojovali s vodou a počasím. Chceme sa poďakovať aj rodičom, ktorí boli súčasťou našej malej skupinky a podporili nás v  olympijskom dni. Našou odmenou neboli len zážitky z plavby, ale aj medaile a vecné ceny.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >