Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.

Štatistiky

Návštevníkov: 3697844
Olympijský deň - splav rieky Hron (VII. C)
Je oveľa viac než športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Okrem Behu Olympijského dňa je možné zorganizovať množstvo zábavných a herných aktivít. Cieľom je motivovať ľudí k tomu, aby boli fyzicky aktívni. My sme si vybrali športovú aktivitu splav.

Naša skupinka sa stretla vo Zvolene, odkiaľ sme pokračovali spoločne do Nemeckej, nášho začiatočného bodu splavu. Krátka inštruktáž, vesty, veslá, barel, raft a hurá na vodu. Začiatok nebol až taký ľahký. Spolupráca a tímové pádlovanie nám dalo zabrať. Po nárazoch a otáčaní sme sa zohrali a namierili sme si to priamo vpred. Prúd rieky a počasie bolo na našej strane, čo zlepšilo naše vyhliadky dosiahnuť prvú zastávku na rieke Hron v Šalkovej. Počas plavby sme videli množstvo odpadu pri brehu, užili si pereje na Hrone, ktoré nás kde - tu aj ošpliechali. Krátka prestávka na posilnenie a potom sme po pár metroch museli prenášať raft. Z brehu sme si mohli obzrieť MVE v Šalkovej, ktorá zmenila rýchlosť vody skoro na stojatú. Po nalodení nás prekvapil dážď, čo znamenalo zabrať a čo najrýchlejšie sa dostať do nášho výstupného bodu Uhlisko v Banskej Bystrici. Na základe motta: Hýb sa, uč sa a objavuj sme prežili aktívny deň, bojovali s vodou a počasím. Chceme sa poďakovať aj rodičom, ktorí boli súčasťou našej malej skupinky a podporili nás v  olympijskom dni. Našou odmenou neboli len zážitky z plavby, ale aj medaile a vecné ceny.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >