Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3874886
Olympijský deň - splav rieky Hron (VII. C)
Je oveľa viac než športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Okrem Behu Olympijského dňa je možné zorganizovať množstvo zábavných a herných aktivít. Cieľom je motivovať ľudí k tomu, aby boli fyzicky aktívni. My sme si vybrali športovú aktivitu splav.

Naša skupinka sa stretla vo Zvolene, odkiaľ sme pokračovali spoločne do Nemeckej, nášho začiatočného bodu splavu. Krátka inštruktáž, vesty, veslá, barel, raft a hurá na vodu. Začiatok nebol až taký ľahký. Spolupráca a tímové pádlovanie nám dalo zabrať. Po nárazoch a otáčaní sme sa zohrali a namierili sme si to priamo vpred. Prúd rieky a počasie bolo na našej strane, čo zlepšilo naše vyhliadky dosiahnuť prvú zastávku na rieke Hron v Šalkovej. Počas plavby sme videli množstvo odpadu pri brehu, užili si pereje na Hrone, ktoré nás kde - tu aj ošpliechali. Krátka prestávka na posilnenie a potom sme po pár metroch museli prenášať raft. Z brehu sme si mohli obzrieť MVE v Šalkovej, ktorá zmenila rýchlosť vody skoro na stojatú. Po nalodení nás prekvapil dážď, čo znamenalo zabrať a čo najrýchlejšie sa dostať do nášho výstupného bodu Uhlisko v Banskej Bystrici. Na základe motta: Hýb sa, uč sa a objavuj sme prežili aktívny deň, bojovali s vodou a počasím. Chceme sa poďakovať aj rodičom, ktorí boli súčasťou našej malej skupinky a podporili nás v  olympijskom dni. Našou odmenou neboli len zážitky z plavby, ale aj medaile a vecné ceny.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >