Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Zrodilo sa v mojej duši - workshop k motivácii k čítaniu a rozvoju čitateľskej gramotnosti
Vo štvrtok 14.03. 2019 sme v našej škole i triede privítali veľmi príjemnú návštevu – pani spisovateľku Zuzanu Almáši Koreňovú. Zrealizovali sme workshop k rozvoju čitateľskej gramotnosti s názvom Zrodilo sa v mojej duši. Na jej príchod sme sa pripravili a prichystali sme si pre ňu malé prekvapenie – karty s krátkymi odkazmi. Podobné povzbudzujúce karty má priložené aj samotná spisovateľka pri svojich knižných publikáciách. Boli nám veľkou inšpiráciou. Prežili sme pekné chvíle pri jej čítaní, rozhovoroch i pri tvorení bábok, ktoré nás naučila vyrábať. 

Keď pani spisovateľka odišla,  mali sme v srdciach pocit spokojnosti. Hneď sme jej adresovali ďakovný email. Dúfame, že k nám ešte zavíta.

Reakcie žiakov: 
VV: Mne sa veľmi páčilo, že sme si mohli vyrobiť vlastnú bábiku. Pani Zuzka je veľmi príjemná a vysmiata. Má rada deti a aj to sa mi páčilo.

SV: Bolo to neuveriteľné. Bolo to také ... príjemné.  Najprv som nevedela, kto je to, ale zistila som, že je to jedinečná bytosť. Tie bábky, čo sme vyrobili boli úžasné. Bol to super nápad. Mám z toho veľmi dobrý pocit. Chcela by som to zažiť ešte raz.

MK: Wow! To bolo super. Ach, ach... Bola veľmi dobrá a príjemná. Kúpil som si knihu a rád som si vyrobil aj bábiku. A, dostali sme aj kartu.

KP: Bola to veľmi milá pani a som rada, že k nám prišla. Bola super a dúfam, že príde aj nabudúce.

MB: Môj dojem z pani Zuzany Almáši Koreňovej bol úžasný. Veľmi sa mi páčilo, že si pani Zuzana na nás našla čas. Bola veľmi trpezlivá. Aktívne nám pomáhala. Pripravila nám zaujímavú a zábavnú činnosť. My sme jej za jej milosť a ochotu tiež pripravili milé prekvapenie. Vyrobili sme jej kartičky, ktoré majú povzbudiť človeka. Bola veľmi šťastná.

ZK: Najviac sa mi páčilo vyrábanie  bábok. Aj sa mi páčilo čítanie z knižiek – boli veľmi zaujímavé. Som rád, že sme si ich mohli kúpiť.

MV: Dnes 14.03.2019 som vstala s veľkým úsmevom na tvári. Vstala som veľmi skoro, aby som nezmeškala do školy.  Keď som prišla, Zuzka už bola tu. Začala hodina a ja som si všimla krásnu bábiku. Veľmi sa mi páčila. Otvárala som ústa, keď začala rozprávať.

PL: Bolo to zaujímavé. Pani Zuzana Almáši Koreňová nám predstavila svoju tvorbu. Veľa sme sa naučili. Mali sme pre ňu aj vlastné karty. Boli na nich heslá.

AS: Už v tú chvíľu, keď pani Zuzka u nás otvorila dvere, zacítil som v srdci príjemný pocit. Prišla a sadla si tak ako keby šokovaná. Potom nám začala rozprávať o sebe a o jej tvorbe kníh. Následne nám z nich aj prečítala. A nakoniec sme si mohli urobiť bábky. Mne sa to veľmi páčilo a chcel by som, aby sa niečo takéto podobné zopakovalo.

 
Ďalšia >