Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
Zrodilo sa v mojej duši - workshop k motivácii k čítaniu a rozvoju čitateľskej gramotnosti
Vo štvrtok 14.03. 2019 sme v našej škole i triede privítali veľmi príjemnú návštevu – pani spisovateľku Zuzanu Almáši Koreňovú. Zrealizovali sme workshop k rozvoju čitateľskej gramotnosti s názvom Zrodilo sa v mojej duši. Na jej príchod sme sa pripravili a prichystali sme si pre ňu malé prekvapenie – karty s krátkymi odkazmi. Podobné povzbudzujúce karty má priložené aj samotná spisovateľka pri svojich knižných publikáciách. Boli nám veľkou inšpiráciou. Prežili sme pekné chvíle pri jej čítaní, rozhovoroch i pri tvorení bábok, ktoré nás naučila vyrábať. 

Keď pani spisovateľka odišla,  mali sme v srdciach pocit spokojnosti. Hneď sme jej adresovali ďakovný email. Dúfame, že k nám ešte zavíta.

Reakcie žiakov: 
VV: Mne sa veľmi páčilo, že sme si mohli vyrobiť vlastnú bábiku. Pani Zuzka je veľmi príjemná a vysmiata. Má rada deti a aj to sa mi páčilo.

SV: Bolo to neuveriteľné. Bolo to také ... príjemné.  Najprv som nevedela, kto je to, ale zistila som, že je to jedinečná bytosť. Tie bábky, čo sme vyrobili boli úžasné. Bol to super nápad. Mám z toho veľmi dobrý pocit. Chcela by som to zažiť ešte raz.

MK: Wow! To bolo super. Ach, ach... Bola veľmi dobrá a príjemná. Kúpil som si knihu a rád som si vyrobil aj bábiku. A, dostali sme aj kartu.

KP: Bola to veľmi milá pani a som rada, že k nám prišla. Bola super a dúfam, že príde aj nabudúce.

MB: Môj dojem z pani Zuzany Almáši Koreňovej bol úžasný. Veľmi sa mi páčilo, že si pani Zuzana na nás našla čas. Bola veľmi trpezlivá. Aktívne nám pomáhala. Pripravila nám zaujímavú a zábavnú činnosť. My sme jej za jej milosť a ochotu tiež pripravili milé prekvapenie. Vyrobili sme jej kartičky, ktoré majú povzbudiť človeka. Bola veľmi šťastná.

ZK: Najviac sa mi páčilo vyrábanie  bábok. Aj sa mi páčilo čítanie z knižiek – boli veľmi zaujímavé. Som rád, že sme si ich mohli kúpiť.

MV: Dnes 14.03.2019 som vstala s veľkým úsmevom na tvári. Vstala som veľmi skoro, aby som nezmeškala do školy.  Keď som prišla, Zuzka už bola tu. Začala hodina a ja som si všimla krásnu bábiku. Veľmi sa mi páčila. Otvárala som ústa, keď začala rozprávať.

PL: Bolo to zaujímavé. Pani Zuzana Almáši Koreňová nám predstavila svoju tvorbu. Veľa sme sa naučili. Mali sme pre ňu aj vlastné karty. Boli na nich heslá.

AS: Už v tú chvíľu, keď pani Zuzka u nás otvorila dvere, zacítil som v srdci príjemný pocit. Prišla a sadla si tak ako keby šokovaná. Potom nám začala rozprávať o sebe a o jej tvorbe kníh. Následne nám z nich aj prečítala. A nakoniec sme si mohli urobiť bábky. Mne sa to veľmi páčilo a chcel by som, aby sa niečo takéto podobné zopakovalo.

 
Ďalšia >