Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Ako ďaleko je do Bruselu?
Všetko to začalo v jeden  marcový deň. Do rúk sa nám dostal plagát, kde bolo napísané: 
VYHLASUJEME SÚŤAŽ PRE VŠETKY MLADÉ VÝTVARNÉ TALENTY
DO 15 ROKOV – UŽ ZNÁME I TIE NESMELÉ.

Témy boli jasne stanovené: Európska únia – spoločenstvo suverénnych štátov. Štúdium a práca naprieč Európou. V čom sme rovnakí, v čom sme odlišní? Moja vízia EÚ – jej postavenie/poslanie vo svete, charakteristické črty. 

Trošku sme sa ich zľakli. V kruhu sme začali diskutovať o tom, čo už o EÚ vieme. Zistili sme, že toho nie je málo. Ale, ako to VÝTVARNE stvárniť? Hneď sme sa dohodli na jednom, že sa do toho pustíme spolu a vytvoríme tímové dielo! Nasledovala búrka nápadov = brainstorming a pomaly sa nám rodila predstava v hlavách. Jeden tam chcel mať dopravné prostriedky, iný veľa prírody, niekto strom ... a zemeguľu. Dokázali sme sa dohodnúť a prepojili sme všetky nápady. Hotové dielo bolo na svete o 2 týždne. Pomaličky sme ho dokončovali počas voľných chvíľ v škole. 

A potom prišla „tá“ správa: ZÍSKALI SME OCENENIE ZA VÝNIMOČNÉ A ORIGINÁLNE STVÁRNENIE TÉMY. 

Mali sme veľkú radosť. Odovzdávanie cien bolo na Zvolenskom zámku. Všetky diela boli súčasťou výstavy pri príležitosti blížiacich sa eurovolieb a konferencie s medzinárodnou účasťou komunitných organizátorov. My sme však 11. apríla boli v škole v prírode. Náš spolužiak Maťko Král za nás hrdinsky prevzal cenu. Máme z neho veľkú radosť a sme na Maťka pyšní, že to zvládol. Samozrejme aj na seba navzájom sme hrdí a určite sa zapojíme do ďalších súťaží.

Zhodnotenie a reakcie žiakov IV. C

AS: Pani učiteľka povedala, že by sme sa mohli zapojiť do tejto súťaže. Všetci sme súhlasili a zaregistrovali sme sa. Vymýšľali sme, čo by to bolo a či chceme urobiť dielo v podobe 3D. Urobili sme tam zemeguľu a v nej štáty Európskej únie. Bol tam strom a korene mal v štátoch. Ďalej tam bolo veľa zelene a kopcov. Nakoniec tam bola diaľnica a na nej rôzne dopravné prostriedky.  

SV: Myšlienka bola: strom, ktorý vyrastá zo Zeme. Znázorňuje, že sa rozrastáme. Na strome namiesto listov sú štátne vlajky. Ak odíde z EÚ štát, jeden konár sa zlomí, ale strom to nezničí. Ak príde nový štát, tak konár dorastie. Cesty nás spájajú, a keďže nechceme veľa áut, tak sme ich nahradili bicyklami. Máme tu i veľa prírody, takže hory a lesy sú tu tiež.

Ako sme robili: 
Rozdelili sme sa do skupín, ale aj tak je to spoločný výtvor. Strom sme kašírovali a konáre vytvorili z pásky a drôtu. Postavy sme vytlačili a vlajky nakreslili sami. Na panákov sme nalepili na konáre, z modelovacej hmoty sme vytvorili hory, z farebného papiera zas stromy. Zem sme vyrobili z planéty Mars (ostala nám z projektového dňa) a namaľovali sme ju na modro. Potom sme nalepili mapu EÚ a pestro ju vyfarbili. Cesty máme kartónové a dopravné prostriedky tiež. Všetko sme polepili dokopy a vznikol výtvarný projekt: SME TU – SME TÍM.

MK Ja som robil autá. Najskôr sme ich chceli 3D, ale napokon sme ich urobili z kartónu. No, väčšinu som neurobil ja, ale viem, že moja trieda mala s tým poriadnu fušku. Ale, dokončili sme to!

VV  „Sme tu – sme tím“ sme robili spolu. Robili sme to tak, že sme sa rozdelili do skupín. Prvá skupina robila strom, druhá planétu Zem a tretia cestu. Pani učiteľka vymyslela, že tam dáme špeciálnu papierovú hmotu a vyrobíme z nej kopce. 

VK  Náš projekt Ako ďaleko je do Bruselu symbolizuje EÚ na Zemi. Stromom sme chceli naznačiť, že sa stále zväčšujeme. Je tam 28 štátov, zobrazujú ich ľudia, ktorí majú namiesto hláv vlajky štátov. Je to veľmi pekné dielo – podľa nás. Trvalo nám to 2 týždne. Pomenovali sme ho SME TU – SME TÍM.

KP Naša myšlienka bola, že sa stále rozrastáme, máme veľa zelene, ciest a mostov. Robili sme na tom spolu a radi.

ZK Ja som s mojim kamarátom Peťom vyrábal cestu. Dosť ma to bavilo. Najskôr sme namaľovali kartón na šedo, potom sme pomocou tepla radiátora ohli kartón. Ešte sme namaľovali stredné čiary. A nakoniec tejto cesty sme ju pridali k projektu. Bola to zábava.

MV Zo začiatku som nevedela o čo ide, pretože som bola chorá. Ale pomohla som každému, kto potreboval. Nakoniec sme vyhrali cenu. Bola som veľmi šťastná.

MB Najskôr by som vám chcel vysvetliť, čo znamená tento strom. Znamená to spojitosť medzi krajinami v EU. Korene stromu vyrastajú zo zeme ako znak súčasnosti. My sme k tomu pridali veci, ktoré nás spájajú. Napríklad cesty, dopravné prostriedky, hory a tak ďalej. 

PL Vytvorili sme projekt na tému Európskej únie. Pracovali sme ako tím. Použili sme rôzne techniky: kašírovanie, papmaché, maľba, ... a tu je výsledok. Ďakujeme :)

triedna učiteľka M. Rovňanová a kolektív IV. C

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >