Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2019 


Výchovná úloha:
Rok 2019 – rok M. R. Štefánika (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, spolupráca, individuálne a kolektívne výstupy variabilných aktivít)
Všeobecná deklarácia ľudských povinností (práva nemôžu jestvovať bez povinností)

Vestibulové prezentácie:
Rok M. R. Štefánika
The online predstavenie v ANJ

2.5.19 - KOMPARO, testovanie žiakov 4. ročníka, príprava na T5

2.5.19 - Deň Zeme, outdoorové tvorivé a praktické aktivity (OZ Slatinka)

7.5.19 - Pietny akt (ukončenia 2.sv.vojny, Nám. SNP)

7.5.19 - Deti na nete, workshop o bezpečnosti v online svete

9.5.19 - Testovanie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníka

13.5., 16.5.19 - Prijímacie pohovory na stredné školy

15.5.19 - Extrémizmus vs ľudské práva, konferencia v DJGT

17.5.19, 11:45 - The online divadelné predstavenie v ANJ (6.- 9. ročník) - Kongresové centrum ŠD TU Zvolen

17.5.19 - Štvorylka, účasť na celosvetovom tanečnom podujatí (30 žiakov)

12.-18.5.19 - ERASMUS+, krátkodobý pobyt žiakov v ČR

13.-17.5.19 - Škola v prírode, Chata u Daniela, Repište

22.5.19, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

22.5.19 - Myšky sa hrajú, činoherno-bábkové predstavenie pre ŠKD

23.5.19, 16:00- Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

23.-27.5.19 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

24.5.19 - Čo nám história rozpráva. Múzeum SNP BB - Program pre deti ŠKD (2.-3. ročník)

24.5.19 - Deň prevencie, dramatizované vystúpenie V.A + účasť V.B

27.-28.5.19 - Dopravná výchova v praxi (OZO teoretická a praktická časť) - Cestná premávka, mobilné ihrisko pre žiakov 2.-4. ročníka

20.,21.,22. a 24.5.19 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v Holidaypark Kováčová

29.5.19 - Splav Hrona (regionálna aktivita k Olympijskému dňu)

30.5.19 - Zoo Lympiáda, celoslovenská vedomostná súťaž (4. ročník)

30.5.19 - Umelá inteligencia, interaktívny program (3. ročník), Atlantis Levice

30.5.19, 10:30, 12:15 - Čitateľský maratón v KK Ľ. Štúra

31.5.19 - Oslavy MDD v triednych kolektívoch

Poznámky:
1) Športové a predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene.
2) Školské výlety podľa platnej legislatívy v čase od 27.05. 2019 do 31. 05.2019
3) V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP.

Vítanie vtáčích poslov jari
2. apríla sme sa zúčastnili na vítaní vtáčích poslov jari v Arboréte Borovej hory. Túto akciu pripravovali zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene so spoluúčasťou pedagógov a študentov SOLŠ v Banskej Štiavnici. 

Po príchode do arboréta sme sa zúčastnili interaktívnych prednášok s odborníkmi z UEL SAV Zvolen. Prednášky sa týkali odchytu vtákov, spôsobov krúžkovania i výskytu dravcov. Zaujímavosťou bolo aj trúbenie na lesných rohoch, hádanie prírodných hádaniek, skúmanie zvukov vtáčieho spevu ... Návštevu arboréta sme ukončili prehliadkou záhrad a skleníkov, kde sme objavovali obzreli rôzne druhy sukulentov, letničiek, kríkov...
 

Páčil sa mi sokol albín, ktorý tancoval a ja, Marek a Maťo sme po ňom opakovali. Zaujal ma výr, ktorý mal veľmi pekné a hebké perie a orol, ktorý bol s veľkými krídlami a zobákom. 
Andrej J. 

V arboréte sa mi veľmi páčilo. Boli tam veľmi pekné vtáčiky. Obidvoch som držala. Prvá bola plamienka driemavá a orol skalný. Bola tam ešte sova, ktorá celý čas sedela na bidle. Pozorovali sme odchytené vtáčiky o ktorých sa nás pýtali otázky. Boli sme sa pozrieť aj v skleníku a videli sme veľa kaktusov. V jednom zo skleníkov sme si mohli kúpiť kvety aj domov.  Emka K. 

Najviac sa mi páčila Ula, ale ešte lepšie bolo, že som ju mohol držať. Škoda, že som nemohol žiadneho vtáčika vypustiť, ale aj tak to bolo super, lebo som ich mohol pohladkať. 
Maťo M. 

Páčilo sa mi, že som držala vtáčika v rukách a mohla som ho vypustiť. Som rada, že je na slobode a dúfam, že sa s tým krúžkom naučí žiť. Bol ľahulinký, trochu sa mi vrtel v ruke, ale upokojil sa. Najskôr som nevedela ako ho mám chytiť, ale ukázali mi to. Páčili sa mi aj úlohy ktoré boli pre nás pripravené.
Adelka Č. 

Krásne vtáčiky, Adelka jedného vypustila. Na zaujímavých aktivitách som sa dozvedela veľa nových informácií, ktoré sme sa v škole ešte neučili.
Barborka K.

Dozvedel som sa, že orol znesie dve vajcia za rok.
Alan Š. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >