Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Vítanie vtáčích poslov jari
2. apríla sme sa zúčastnili na vítaní vtáčích poslov jari v Arboréte Borovej hory. Túto akciu pripravovali zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene so spoluúčasťou pedagógov a študentov SOLŠ v Banskej Štiavnici. 

Po príchode do arboréta sme sa zúčastnili interaktívnych prednášok s odborníkmi z UEL SAV Zvolen. Prednášky sa týkali odchytu vtákov, spôsobov krúžkovania i výskytu dravcov. Zaujímavosťou bolo aj trúbenie na lesných rohoch, hádanie prírodných hádaniek, skúmanie zvukov vtáčieho spevu ... Návštevu arboréta sme ukončili prehliadkou záhrad a skleníkov, kde sme objavovali obzreli rôzne druhy sukulentov, letničiek, kríkov...
 

Páčil sa mi sokol albín, ktorý tancoval a ja, Marek a Maťo sme po ňom opakovali. Zaujal ma výr, ktorý mal veľmi pekné a hebké perie a orol, ktorý bol s veľkými krídlami a zobákom. 
Andrej J. 

V arboréte sa mi veľmi páčilo. Boli tam veľmi pekné vtáčiky. Obidvoch som držala. Prvá bola plamienka driemavá a orol skalný. Bola tam ešte sova, ktorá celý čas sedela na bidle. Pozorovali sme odchytené vtáčiky o ktorých sa nás pýtali otázky. Boli sme sa pozrieť aj v skleníku a videli sme veľa kaktusov. V jednom zo skleníkov sme si mohli kúpiť kvety aj domov.  Emka K. 

Najviac sa mi páčila Ula, ale ešte lepšie bolo, že som ju mohol držať. Škoda, že som nemohol žiadneho vtáčika vypustiť, ale aj tak to bolo super, lebo som ich mohol pohladkať. 
Maťo M. 

Páčilo sa mi, že som držala vtáčika v rukách a mohla som ho vypustiť. Som rada, že je na slobode a dúfam, že sa s tým krúžkom naučí žiť. Bol ľahulinký, trochu sa mi vrtel v ruke, ale upokojil sa. Najskôr som nevedela ako ho mám chytiť, ale ukázali mi to. Páčili sa mi aj úlohy ktoré boli pre nás pripravené.
Adelka Č. 

Krásne vtáčiky, Adelka jedného vypustila. Na zaujímavých aktivitách som sa dozvedela veľa nových informácií, ktoré sme sa v škole ešte neučili.
Barborka K.

Dozvedel som sa, že orol znesie dve vajcia za rok.
Alan Š. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >