Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3567732
Krížom-krážom regiónom
Krása podzemného sveta jaskýň priťahuje každý rok tisíce 
domácich i zahraničných návštevníkov.

PEKLO Bystrianskej jaskyne má svoje čaro.

Vážení rodičia, milé deti.

  
logo Bystrianskej jaskyne
Dňa 12. apríla 2019 (piatok)
Školský klub detí organizuje celoklubový poldenný výlet. Turistické popoludnie zamerané na prírodovednú a 
regionálnu výchovu. 

Navštívime Bystriansku  jaskyňu.

Podujatie organizujeme v rámci interného rozvojového projektu Krížom – krážom regiónom.

Sprístupnená jaskyňa patrí medzi klenoty Slovenska.
Tešíme sa na dobrodružstvo plné objavov.

Základné informácie podujatia:
Cestujeme zmluvnou autobusovou prepravou.
CENA: 6 € (3,50 €  cestovné, 2,50 € vstupné)
ODCHOD ZO ŠKOLY: 12.30 hod., 

NÁVRAT DO ŠKOLY: cca do 16.15 hod.

Milí rodičia, 
• prosíme Vás do 9. 4. 2019 záväzne potvrdiť účasť dieťaťa a uhradiť účastnícky poplatok,
• v tento deň, 12. 4. 2019, v deň zápisu prvákov do ZŠ, ŠKD bude V ŠKOLE v prevádzke LEN do 13.30 hod.,
 dlhá služba do 17.00 hod. bude na 1. poschodí v triede VIII. C,
 dieťa bude potrebovať malý olovrant, pitný režim a vhodný odev a obuv do jaskyne.

Želáme si dobrú náladu a príjemné pocity radosti.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >