Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2019 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Iné deti, iné školy, iný svet - variabilné podujatia výchovy k ĽP.

Vestibulové prezentácie: 
• Rozprávkový kolotoč 

1.-30.4.19 - Les ukrytý v knihe, aktivity lesnej pedagogiky v ŠKD

2.4.19 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV) - Arborétum ZV, žiaci 1. a 3. ročníka, II. C

2.4.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.4.19 - Testovanie 9 -2019

3.4.19 - Kariérna cesta, blokové vyučovanie VIII. A

4.4.19,16:00 - Zasadnutie Rady školy.

5.4.19 - Po stopách medveď, vzdelávací program pre deti 2. ročníka v spolupráci s OZ Slatinka

5.4.19 - Morena, Morena! Za kohos’ umrela? Vítame jar. Regionálna výchova, remeselné dielničky prvákov v POS

5.-6.4.19 - Medzinárodná robotická súťaž Robotic Tournament (Poľsko)

8.4.19 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

9.4.19 - Okresné kolo MO 6. - 8. ročník, exkurzná činnosť žiakov

9.4.19 - Keramika – pracujeme s hlinou

10.4.19 - Finančná gramotnosť, implementácia prierezovej témy (7. ročník), OVB

10.-12.4.19 - Ekozber papiera - environmentálna výchova v praktickom živote

11.4.19 - Spolu vyzbierame viac. Jarná očista Zvolena (projekt Mesto a ja)

8.-12.4.19 - Škola v prírode žiakov 4. ročníka RZ Poniklec Hronec

12.4.19 - Spoznávame jaskyne Slovenska. Návšteva Bystrianskej jaskyne (ŠKD)

12. a 13.4.19 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

15.4.19 - Exkurzia Auschwitz – Birkenau (8. -9. ročník)

16.4.19 - Slávik Slovenska, školské kolo speváckej súťaže

24.4.19 - Hodvábne šatky, remeselná dielňa v POS Zvolen

26.4.19 - Čítanie s Jožkom Mrkvičkom, popularizácia čítania

26.4.19 - Fiľakovo, robotické súťaže RoboSum, RobotOlymp

29.4.19 - Voda – vodný svet, zážitkové učenie v B. Bystrici

Poznámky:
1) Športové súťaže a okresné predmetové olympiády prebiehajú podľa schváleného harmonogramu a plánu mesačných aktivít CVČ – Domina vo Zvolene.
2) LESNÍCKE DNI 2019 (26.4.2019), variabilné aktivity TU, NLC a Arboréta Borová hora, besedy, súťaže, exkurzie, tematické vychádzky ap.).
3) V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.

Štatistiky

Návštevníkov: 3484142
Krížom-krážom regiónom
Krása podzemného sveta jaskýň priťahuje každý rok tisíce 
domácich i zahraničných návštevníkov.

PEKLO Bystrianskej jaskyne má svoje čaro.

Vážení rodičia, milé deti.

  
logo Bystrianskej jaskyne
Dňa 12. apríla 2019 (piatok)
Školský klub detí organizuje celoklubový poldenný výlet. Turistické popoludnie zamerané na prírodovednú a 
regionálnu výchovu. 

Navštívime Bystriansku  jaskyňu.

Podujatie organizujeme v rámci interného rozvojového projektu Krížom – krážom regiónom.

Sprístupnená jaskyňa patrí medzi klenoty Slovenska.
Tešíme sa na dobrodružstvo plné objavov.

Základné informácie podujatia:
Cestujeme zmluvnou autobusovou prepravou.
CENA: 6 € (3,50 €  cestovné, 2,50 € vstupné)
ODCHOD ZO ŠKOLY: 12.30 hod., 

NÁVRAT DO ŠKOLY: cca do 16.15 hod.

Milí rodičia, 
• prosíme Vás do 9. 4. 2019 záväzne potvrdiť účasť dieťaťa a uhradiť účastnícky poplatok,
• v tento deň, 12. 4. 2019, v deň zápisu prvákov do ZŠ, ŠKD bude V ŠKOLE v prevádzke LEN do 13.30 hod.,
 dlhá služba do 17.00 hod. bude na 1. poschodí v triede VIII. C,
 dieťa bude potrebovať malý olovrant, pitný režim a vhodný odev a obuv do jaskyne.

Želáme si dobrú náladu a príjemné pocity radosti.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >