Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2019 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Iné deti, iné školy, iný svet - variabilné podujatia výchovy k ĽP.

Vestibulové prezentácie: 
• Rozprávkový kolotoč 

1.-30.4.19 - Les ukrytý v knihe, aktivity lesnej pedagogiky v ŠKD

2.4.19 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV) - Arborétum ZV, žiaci 1. a 3. ročníka, II. C

2.4.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.4.19 - Testovanie 9 -2019

3.4.19 - Kariérna cesta, blokové vyučovanie VIII. A

4.4.19,16:00 - Zasadnutie Rady školy.

5.4.19 - Po stopách medveď, vzdelávací program pre deti 2. ročníka v spolupráci s OZ Slatinka

5.4.19 - Morena, Morena! Za kohos’ umrela? Vítame jar. Regionálna výchova, remeselné dielničky prvákov v POS

5.-6.4.19 - Medzinárodná robotická súťaž Robotic Tournament (Poľsko)

8.4.19 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

9.4.19 - Okresné kolo MO 6. - 8. ročník, exkurzná činnosť žiakov

9.4.19 - Keramika – pracujeme s hlinou

10.4.19 - Finančná gramotnosť, implementácia prierezovej témy (7. ročník), OVB

10.-12.4.19 - Ekozber papiera - environmentálna výchova v praktickom živote

11.4.19 - Spolu vyzbierame viac. Jarná očista Zvolena (projekt Mesto a ja)

8.-12.4.19 - Škola v prírode žiakov 4. ročníka RZ Poniklec Hronec

12.4.19 - Spoznávame jaskyne Slovenska. Návšteva Bystrianskej jaskyne (ŠKD)

12. a 13.4.19 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

15.4.19 - Exkurzia Auschwitz – Birkenau (8. -9. ročník)

16.4.19 - Slávik Slovenska, školské kolo speváckej súťaže

24.4.19 - Hodvábne šatky, remeselná dielňa v POS Zvolen

26.4.19 - Čítanie s Jožkom Mrkvičkom, popularizácia čítania

26.4.19 - Fiľakovo, robotické súťaže RoboSum, RobotOlymp

29.4.19 - Voda – vodný svet, zážitkové učenie v B. Bystrici

Poznámky:
1) Športové súťaže a okresné predmetové olympiády prebiehajú podľa schváleného harmonogramu a plánu mesačných aktivít CVČ – Domina vo Zvolene.
2) LESNÍCKE DNI 2019 (26.4.2019), variabilné aktivity TU, NLC a Arboréta Borová hora, besedy, súťaže, exkurzie, tematické vychádzky ap.).
3) V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.

Štatistiky

Návštevníkov: 3484180
Mesiac FEBRUÁR v našom ŠKD
FAŠIANGOVÁ VESELICA

Školou dobrá správa letí,
tešia sa z nej všetky deti.
Už je to tak, práve dnes,
začína sa náš maškarný ples.

Fašiangy sú obdobím roka, kedy sa veselíme, zabávame a pripravujeme si masky na karneval. Ako každý rok, aj tento sme sa zabavili na našom fašiangovom karnevale, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci primárneho vzdelávania. Do vyzdobenej Kongresovej sály ŠD TU sme prišli vyobliekaní v rôznych krásnych originálnych kostýmoch v sprievode svojich triednych učiteliek. No skrátka hotová rozprávková promenáda. Na zábavnom podujatí participovali aj členovia Žiackej školskej rady pod vedením p. Šafránovej, ktorí sa pripravili na rolu porotcov aj zabávačov. Pozvanie do poroty prijala aj teta Sandra z Podpolianskeho osvetového strediska. Farebnými tričkami upútali pozornosť naši veľkáči z VIII.C triedy, ktorí s nami, malými kamarátmi šantili a tancovali. Nechýbala dobrá nálada, hudba, tombola, súťaže a samozrejme vyhodnotenie tých najkreatívnejších masiek. Z fašiangovej veselice sme odchádzali spokojní, plní zážitkov a so sladkou odmenou. Dofašiangovania!


NÁVŠTEVA TVORIVEJ DIELNE

V období fašiangov sme sa vybrali do Podpolianskeho osvetového strediska. Najprv sme sa porozprávali o fašiangových zvykoch a tradíciách. Potom sme si sami skúšali vyrobiť karnevalovú masku. Aj sme sa pri tom zapotili, ale výsledok stál za to...Vyrobené škrabošky sme si zobrali domov.


SPOZNÁVAME POVOLANIA RODIČOV

Tak sa volal projektový deň, v ktorom sme priblížili prácu rodičov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o rôznych povolaniach, ktoré budeme v budúcnosti (možno) aj my vykonávať. Veľkým spestrením bola aj prítomnosť niektorých rodičov v škole. Napríklad ujo lesníkom Kováč, nám zaujímavým a pútavým spôsobom rozprával o svojej práci. Potešila nás aj hra na lesníkov, ktorú nám pripravil. Spestrením bola aj teta Borgulová, ktorá pracuje na leteckej základni Sliač. Rozprávala nám o lietadlách typu MiG 29 a Albatros. Ujo Konôpka nám zase priblížil život a prácu v Japonsku. Súčasťou projektového dňa bola aj návšteva firmy Continental s r. o, kde pracuje veľa našich rodičov.


VÝLET DO BANSKEJ BYSTRICE – ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY

„Do divadla v Banskej Bystrici sme išli vlakom. Keď sme vystúpili z vlaku, prechádzali sme po moste ponad rieku Hron. V rieke na kameni stála volavka popolavá a možno hľadala potravu.
V divadle nás pozdravili a pekne privítali. Išli sme si sadnúť na pripravené stoličky. Po chvíľke sa divadlo začalo. Hrali ho len dvaja herci s netradičnými kamennými bábkami. Ale používali aj hudobný nástroj. Židovské rozprávky sa odohrávali v mestečku Chelm. V prvej sme sa dozvedeli, ako chceli potrestať kapra a tak sa rozhodli, že ho utopia. V druhej vystupoval zázračný lekár, ktorý mal oživovať mŕtvych ľudí. V ďalšej rozprávke starostovi obce narástla na streche tráva a chcel ju dať spásť krave. Ale nevedel, ako kravu dostane na strechu. Rozprávky nás dobre pobavili.
Po predstavení sme sa zastavili v cukrárni na výborný koláčik a čaj. Bolo super!“       
L. Máre, III. A. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >