Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN 2019 


Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

25.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9,00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie PZ (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3567806
Mesiac FEBRUÁR v našom ŠKD
FAŠIANGOVÁ VESELICA

Školou dobrá správa letí,
tešia sa z nej všetky deti.
Už je to tak, práve dnes,
začína sa náš maškarný ples.

Fašiangy sú obdobím roka, kedy sa veselíme, zabávame a pripravujeme si masky na karneval. Ako každý rok, aj tento sme sa zabavili na našom fašiangovom karnevale, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci primárneho vzdelávania. Do vyzdobenej Kongresovej sály ŠD TU sme prišli vyobliekaní v rôznych krásnych originálnych kostýmoch v sprievode svojich triednych učiteliek. No skrátka hotová rozprávková promenáda. Na zábavnom podujatí participovali aj členovia Žiackej školskej rady pod vedením p. Šafránovej, ktorí sa pripravili na rolu porotcov aj zabávačov. Pozvanie do poroty prijala aj teta Sandra z Podpolianskeho osvetového strediska. Farebnými tričkami upútali pozornosť naši veľkáči z VIII.C triedy, ktorí s nami, malými kamarátmi šantili a tancovali. Nechýbala dobrá nálada, hudba, tombola, súťaže a samozrejme vyhodnotenie tých najkreatívnejších masiek. Z fašiangovej veselice sme odchádzali spokojní, plní zážitkov a so sladkou odmenou. Dofašiangovania!


NÁVŠTEVA TVORIVEJ DIELNE

V období fašiangov sme sa vybrali do Podpolianskeho osvetového strediska. Najprv sme sa porozprávali o fašiangových zvykoch a tradíciách. Potom sme si sami skúšali vyrobiť karnevalovú masku. Aj sme sa pri tom zapotili, ale výsledok stál za to...Vyrobené škrabošky sme si zobrali domov.


SPOZNÁVAME POVOLANIA RODIČOV

Tak sa volal projektový deň, v ktorom sme priblížili prácu rodičov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o rôznych povolaniach, ktoré budeme v budúcnosti (možno) aj my vykonávať. Veľkým spestrením bola aj prítomnosť niektorých rodičov v škole. Napríklad ujo lesníkom Kováč, nám zaujímavým a pútavým spôsobom rozprával o svojej práci. Potešila nás aj hra na lesníkov, ktorú nám pripravil. Spestrením bola aj teta Borgulová, ktorá pracuje na leteckej základni Sliač. Rozprávala nám o lietadlách typu MiG 29 a Albatros. Ujo Konôpka nám zase priblížil život a prácu v Japonsku. Súčasťou projektového dňa bola aj návšteva firmy Continental s r. o, kde pracuje veľa našich rodičov.


VÝLET DO BANSKEJ BYSTRICE – ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY

„Do divadla v Banskej Bystrici sme išli vlakom. Keď sme vystúpili z vlaku, prechádzali sme po moste ponad rieku Hron. V rieke na kameni stála volavka popolavá a možno hľadala potravu.
V divadle nás pozdravili a pekne privítali. Išli sme si sadnúť na pripravené stoličky. Po chvíľke sa divadlo začalo. Hrali ho len dvaja herci s netradičnými kamennými bábkami. Ale používali aj hudobný nástroj. Židovské rozprávky sa odohrávali v mestečku Chelm. V prvej sme sa dozvedeli, ako chceli potrestať kapra a tak sa rozhodli, že ho utopia. V druhej vystupoval zázračný lekár, ktorý mal oživovať mŕtvych ľudí. V ďalšej rozprávke starostovi obce narástla na streche tráva a chcel ju dať spásť krave. Ale nevedel, ako kravu dostane na strechu. Rozprávky nás dobre pobavili.
Po predstavení sme sa zastavili v cukrárni na výborný koláčik a čaj. Bolo super!“       
L. Máre, III. A. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >