Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2019 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Iné deti, iné školy, iný svet - variabilné podujatia výchovy k ĽP.

Vestibulové prezentácie: 
• Rozprávkový kolotoč 

1.-30.4.19 - Les ukrytý v knihe, aktivity lesnej pedagogiky v ŠKD

2.4.19 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV) - Arborétum ZV, žiaci 1. a 3. ročníka, II. C

2.4.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.4.19 - Testovanie 9 -2019

3.4.19 - Kariérna cesta, blokové vyučovanie VIII. A

4.4.19,16:00 - Zasadnutie Rady školy.

5.4.19 - Po stopách medveď, vzdelávací program pre deti 2. ročníka v spolupráci s OZ Slatinka

5.4.19 - Morena, Morena! Za kohos’ umrela? Vítame jar. Regionálna výchova, remeselné dielničky prvákov v POS

5.-6.4.19 - Medzinárodná robotická súťaž Robotic Tournament (Poľsko)

8.4.19 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

9.4.19 - Okresné kolo MO 6. - 8. ročník, exkurzná činnosť žiakov

9.4.19 - Keramika – pracujeme s hlinou

10.4.19 - Finančná gramotnosť, implementácia prierezovej témy (7. ročník), OVB

10.-12.4.19 - Ekozber papiera - environmentálna výchova v praktickom živote

11.4.19 - Spolu vyzbierame viac. Jarná očista Zvolena (projekt Mesto a ja)

8.-12.4.19 - Škola v prírode žiakov 4. ročníka RZ Poniklec Hronec

12.4.19 - Spoznávame jaskyne Slovenska. Návšteva Bystrianskej jaskyne (ŠKD)

12. a 13.4.19 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

15.4.19 - Exkurzia Auschwitz – Birkenau (8. -9. ročník)

16.4.19 - Slávik Slovenska, školské kolo speváckej súťaže

24.4.19 - Hodvábne šatky, remeselná dielňa v POS Zvolen

26.4.19 - Čítanie s Jožkom Mrkvičkom, popularizácia čítania

26.4.19 - Fiľakovo, robotické súťaže RoboSum, RobotOlymp

29.4.19 - Voda – vodný svet, zážitkové učenie v B. Bystrici

Poznámky:
1) Športové súťaže a okresné predmetové olympiády prebiehajú podľa schváleného harmonogramu a plánu mesačných aktivít CVČ – Domina vo Zvolene.
2) LESNÍCKE DNI 2019 (26.4.2019), variabilné aktivity TU, NLC a Arboréta Borová hora, besedy, súťaže, exkurzie, tematické vychádzky ap.).
3) V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.

Štatistiky

Návštevníkov: 3484181
Mesiac DECEMBER v našom ŠKD
BEZ MEDU NIE JE ŠTEDRÝ DEŇ ŠTEDRÝM DŇOM

V stredajšie popoludnie sme sa vybrali do malebnej dedinky Slatinka, kde sme sa zúčastnili medovnikárskej dielne, ktorú pre nás pripravili naši kamaráti z OZ Slatinka. Videli sme, aké užitočné sú pre nás včielky. Teta včelárka nám vysvetlila, ako žijú včely v úli aj v tomto období. Vyskúšali sme si výrobu sviečok aj zdobenie medovníkov. Naše výrobky sme si mohli zobrať aj domov a potešiť nimi svojich najbližších... 


OD KATARÍNY DO TROCH KRÁĽOV

Blížia sa Vianoce a Nový rok a to sú sviatky, ktoré nám priblížil vo svojom programe detský folklórny súbor Huncútik. V pútavom predstavení nám deti z tohto súboru predviedli krásu ľudových zvykov a obyčajov v období od Kataríny až do Troch kráľov. Program sa nám veľmi páčil a odmenili sme ho dlhotrvajúcim potleskom.


NA ZVOLENSKOM ZÁMKU ZÁBAVNE A HRAVO

Ako každý zámok, aj ten náš Zvolenský skrýva svoje tajomstvá... S tetou lektorkou sme si prezreli unikátnu výstavu o otcovi Európy Karolovi Veľkom. Porozprávala nám o Svätoštefanskej korune, ktorú nám ukázala, aj sme si ju vyskúšali. V zábavných pracovných zošitoch sme si overili svoje vedomosti, ktoré sme nadobudli počas zážitkovej exkurzie. Najviac nás bavila výroba a výzdoba „našej“ kráľovskej koruny.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >