Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Štatistiky

Návštevníkov: 3446286
Mesiac DECEMBER v našom ŠKD
BEZ MEDU NIE JE ŠTEDRÝ DEŇ ŠTEDRÝM DŇOM

V stredajšie popoludnie sme sa vybrali do malebnej dedinky Slatinka, kde sme sa zúčastnili medovnikárskej dielne, ktorú pre nás pripravili naši kamaráti z OZ Slatinka. Videli sme, aké užitočné sú pre nás včielky. Teta včelárka nám vysvetlila, ako žijú včely v úli aj v tomto období. Vyskúšali sme si výrobu sviečok aj zdobenie medovníkov. Naše výrobky sme si mohli zobrať aj domov a potešiť nimi svojich najbližších... 


OD KATARÍNY DO TROCH KRÁĽOV

Blížia sa Vianoce a Nový rok a to sú sviatky, ktoré nám priblížil vo svojom programe detský folklórny súbor Huncútik. V pútavom predstavení nám deti z tohto súboru predviedli krásu ľudových zvykov a obyčajov v období od Kataríny až do Troch kráľov. Program sa nám veľmi páčil a odmenili sme ho dlhotrvajúcim potleskom.


NA ZVOLENSKOM ZÁMKU ZÁBAVNE A HRAVO

Ako každý zámok, aj ten náš Zvolenský skrýva svoje tajomstvá... S tetou lektorkou sme si prezreli unikátnu výstavu o otcovi Európy Karolovi Veľkom. Porozprávala nám o Svätoštefanskej korune, ktorú nám ukázala, aj sme si ju vyskúšali. V zábavných pracovných zošitoch sme si overili svoje vedomosti, ktoré sme nadobudli počas zážitkovej exkurzie. Najviac nás bavila výroba a výzdoba „našej“ kráľovskej koruny.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >