Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Štatistiky

Návštevníkov: 3446372
Polročné prázdniny v ŠKD
bábky
Dňa 1. februára 2019 (piatok) sú polročné prázdniny.
Vyučovanie sa začína dňa 4. februára 2019 (pondelok).


Milé deti, 
láka vás zažiť atmosféru neznámych kultúr?

Milí rodičia, 
školský klub ponúka deťom návštevu 
bábkového predstavenia  inonárodných príbehov z cyklu  

ROZPRÁVKOVÁ GEOGRAFIA.

Rozprávky a príbehy, ktoré si ľudia rôznych národností rozprávajú, majú čosi spoločné. 
Takmer každý národ má svoje "múdre" mestečko, v ktorom žijú výmyselníci. Slováci majú svoje Kocúrkovo.   
Bábková hra predstaví detskému publiku veselých mudrlantov - zábavných obyvateľov poľského mestečka Chelm.
Jedinečné dobové bábky malého diváka naisto zaujmú a aj inšpirujú.


KAM?  BANSKÁ BYSTRICA, Bábkové divadlo na Rázcestí        
ZRAZ: 1.2.2019, 8:30, vestibul Osobná stanica (odchod vlaku 9:02)
NÁVRAT: 13:20 pred ZŠ (príchod vlaku 12:55)
CENA: 4 € s preukazom na železničnú prepravu zdarma, 5 € bez preukazu na železničnú prepravu zdarma 
PEDAGOGICKÝ DOZOR: Ing. K. Beláková, Mgr. M. Šafránová

UPOZORNENIE:
Uzávierka prihlášok je 28.1.2019 (pondelok).
Bližšie informácie a prihlášku získate u PZ ŠKD.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >