Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2019 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Iné deti, iné školy, iný svet - variabilné podujatia výchovy k ĽP.

Vestibulové prezentácie: 
• Rozprávkový kolotoč 

1.-30.4.19 - Les ukrytý v knihe, aktivity lesnej pedagogiky v ŠKD

2.4.19 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV) - Arborétum ZV, žiaci 1. a 3. ročníka, II. C

2.4.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.4.19 - Testovanie 9 -2019

3.4.19 - Kariérna cesta, blokové vyučovanie VIII. A

4.4.19,16:00 - Zasadnutie Rady školy.

5.4.19 - Po stopách medveď, vzdelávací program pre deti 2. ročníka v spolupráci s OZ Slatinka

5.4.19 - Morena, Morena! Za kohos’ umrela? Vítame jar. Regionálna výchova, remeselné dielničky prvákov v POS

5.-6.4.19 - Medzinárodná robotická súťaž Robotic Tournament (Poľsko)

8.4.19 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

9.4.19 - Okresné kolo MO 6. - 8. ročník, exkurzná činnosť žiakov

9.4.19 - Keramika – pracujeme s hlinou

10.4.19 - Finančná gramotnosť, implementácia prierezovej témy (7. ročník), OVB

10.-12.4.19 - Ekozber papiera - environmentálna výchova v praktickom živote

11.4.19 - Spolu vyzbierame viac. Jarná očista Zvolena (projekt Mesto a ja)

8.-12.4.19 - Škola v prírode žiakov 4. ročníka RZ Poniklec Hronec

12.4.19 - Spoznávame jaskyne Slovenska. Návšteva Bystrianskej jaskyne (ŠKD)

12. a 13.4.19 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

15.4.19 - Exkurzia Auschwitz – Birkenau (8. -9. ročník)

16.4.19 - Slávik Slovenska, školské kolo speváckej súťaže

24.4.19 - Hodvábne šatky, remeselná dielňa v POS Zvolen

26.4.19 - Čítanie s Jožkom Mrkvičkom, popularizácia čítania

26.4.19 - Fiľakovo, robotické súťaže RoboSum, RobotOlymp

29.4.19 - Voda – vodný svet, zážitkové učenie v B. Bystrici

Poznámky:
1) Športové súťaže a okresné predmetové olympiády prebiehajú podľa schváleného harmonogramu a plánu mesačných aktivít CVČ – Domina vo Zvolene.
2) LESNÍCKE DNI 2019 (26.4.2019), variabilné aktivity TU, NLC a Arboréta Borová hora, besedy, súťaže, exkurzie, tematické vychádzky ap.).
3) V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.

Štatistiky

Návštevníkov: 3484232
Polročné prázdniny v ŠKD
bábky
Dňa 1. februára 2019 (piatok) sú polročné prázdniny.
Vyučovanie sa začína dňa 4. februára 2019 (pondelok).


Milé deti, 
láka vás zažiť atmosféru neznámych kultúr?

Milí rodičia, 
školský klub ponúka deťom návštevu 
bábkového predstavenia  inonárodných príbehov z cyklu  

ROZPRÁVKOVÁ GEOGRAFIA.

Rozprávky a príbehy, ktoré si ľudia rôznych národností rozprávajú, majú čosi spoločné. 
Takmer každý národ má svoje "múdre" mestečko, v ktorom žijú výmyselníci. Slováci majú svoje Kocúrkovo.   
Bábková hra predstaví detskému publiku veselých mudrlantov - zábavných obyvateľov poľského mestečka Chelm.
Jedinečné dobové bábky malého diváka naisto zaujmú a aj inšpirujú.


KAM?  BANSKÁ BYSTRICA, Bábkové divadlo na Rázcestí        
ZRAZ: 1.2.2019, 8:30, vestibul Osobná stanica (odchod vlaku 9:02)
NÁVRAT: 13:20 pred ZŠ (príchod vlaku 12:55)
CENA: 4 € s preukazom na železničnú prepravu zdarma, 5 € bez preukazu na železničnú prepravu zdarma 
PEDAGOGICKÝ DOZOR: Ing. K. Beláková, Mgr. M. Šafránová

UPOZORNENIE:
Uzávierka prihlášok je 28.1.2019 (pondelok).
Bližšie informácie a prihlášku získate u PZ ŠKD.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >