Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Štatistiky

Návštevníkov: 3607728
Polročné prázdniny v ŠKD
bábky
Dňa 1. februára 2019 (piatok) sú polročné prázdniny.
Vyučovanie sa začína dňa 4. februára 2019 (pondelok).


Milé deti, 
láka vás zažiť atmosféru neznámych kultúr?

Milí rodičia, 
školský klub ponúka deťom návštevu 
bábkového predstavenia  inonárodných príbehov z cyklu  

ROZPRÁVKOVÁ GEOGRAFIA.

Rozprávky a príbehy, ktoré si ľudia rôznych národností rozprávajú, majú čosi spoločné. 
Takmer každý národ má svoje "múdre" mestečko, v ktorom žijú výmyselníci. Slováci majú svoje Kocúrkovo.   
Bábková hra predstaví detskému publiku veselých mudrlantov - zábavných obyvateľov poľského mestečka Chelm.
Jedinečné dobové bábky malého diváka naisto zaujmú a aj inšpirujú.


KAM?  BANSKÁ BYSTRICA, Bábkové divadlo na Rázcestí        
ZRAZ: 1.2.2019, 8:30, vestibul Osobná stanica (odchod vlaku 9:02)
NÁVRAT: 13:20 pred ZŠ (príchod vlaku 12:55)
CENA: 4 € s preukazom na železničnú prepravu zdarma, 5 € bez preukazu na železničnú prepravu zdarma 
PEDAGOGICKÝ DOZOR: Ing. K. Beláková, Mgr. M. Šafránová

UPOZORNENIE:
Uzávierka prihlášok je 28.1.2019 (pondelok).
Bližšie informácie a prihlášku získate u PZ ŠKD.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >