Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2019 


Výchovná úloha mesiaca
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie  a intolerancie medzi deťmi. 
• Výchova k aktívnemu občianstvu, aktivity s komunitou.

Vestibulová prezentácia:  
• Pohyb, zdravie, šport - Vianočná škola pohybu

8.1.19 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

9.1.19 - Od Vianoc do Ducha, nespúšťaj sa kožucha... etnografická výstava VMR v LDM Zvolen (VMR)

16.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

17.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ.

30.1.19,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9, exkurzná činnosť žiakov, OZO 

31.1.19 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2018/2019.

1.2.19 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 04.02.2019.

Poznámky
1) Pohár vedy NEWTON 2019, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach detí s VIN prebieha každý mesiac od januára do júna 2019. 
2) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok. 
Štatistiky

Návštevníkov: 3429353
Mesiac NOVEMBER v našom školskom klube
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ REMESLÁ
Keramickú dielňu v CVČ Domino sme navštívili ešte pred Vianocami. Lektorka Zuzka nám porozprávala o práci s hlinou, aj o hrnčiarskom remesle. Samotná práca s hlinou deti nesmierne zaujala. Rozvíjali si fantáziu a kreativitu, ale aj manuálne zručnosti. Vyrobili sme krásne misky, ktoré môžeme podarovať mamičkám ako vianočné darčeky.


ROZPOZNAJ NENÁVISŤ – V KOŽI VYLÚČENÝCH
V rámci výchovy k ľudským právam a v spolupráci s organizáciou UNICEF sme zorganizovali pre deti workshop s témou Môžu všetky deti chodiť do školy? Na pôsobivých príbehoch sme poukázali na rozdiely a nerovnosť príležitostí, ktoré ešte stále medzi deťmi vo svete existujú. Neformálne učenie o hodnote vzdelávanie, ktoré nie je samozrejmosťou.

TÝŽDEŇ PEŠEJ CHÔDZE
V rámci projektu Pohni kostrou Týždeň pešej chôdze sme sa vybrali na rôzne miesta nášho mesta. Navštívili sme sídlisko Podborová, nákladnú železničnú stanicu, zastavili sme sa aj pod Pustým hradom pri bývalej fabrike nazývanej Unionka. Zlepšili sme si fyzickú kondičku a zároveň sme sa objavili mnohé zaujímavé miesta v meste, v ktorom žijeme a študujeme.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >