Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)Projektový deň 2018 v V. A
Spoznaj svoje mesto

Ako pripraviť dnešných žiakov prevziať svoje úlohy občanov? 
Žijeme rýchlo, nemáme čas sa porozprávať, nepoznáme svoje korene. 
Nevieme, kto sme, odkiaľ sme prišli, kto boli naši predkovia. 
Poznať históriu, ale aj súčasnosť prostredia v ktorom žijeme, 
chodíme do školy, 
vedie žiakov k poznaniu a spolupatričnosti k tomuto prostrediu.
Vedie ich k úcte k hodnotám minulých generácií, ale zároveň ich učí aktívnemu občianstvu. 
Byť hrdí na svoju školu, rodinu, mesto, byť hrdí na Slovensko.

Témou aktivít našej triedy bol inšpiračný projekt Spoznaj svoje mesto. Je to medzinárodný projekt s názvom JA a MOJE MESTO, ktorý vznikol vo Fínsku a nedávno získal nedávno ocenenie Global Best Awardv kategórii „partnerstvá, ktoré tvoria vzdelávacie komunity“. 

Žiaci sa zapájajú do rôznych projektov aktívneho občianstva. Aj my sme sa rozhodli zbierať informácie o Zvolene. Aktivity boli zamerané na čítanie s porozumením, tvorenie vlastného projektu a kvízových otázok, obohatenie vedomostí aj s návštevou najdôležitejších miest v meste. Pomáhali sme vlastnými vedomosťami z iných predmetov, využívali výpočtovú techniku, knihy, informačné letáky a brožúry o Zvolene. Veľa sa naučili aj pri spoločenskej hre o Zvolene, ktorú spolu s pani učiteľkou Viselkovou vytvorili starší žiaci školy. 

Počas projektového dňa sme sa nielen veľa naučili, ale aj zabavili a tešíme sa na budúci rok, keď budeme môcť neformálne znovu stráviť spolu viac času pri projektovom vyučovaní.


 
Ďalšia >