Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na APRÍL 2019 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Iné deti, iné školy, iný svet - variabilné podujatia výchovy k ĽP.

Vestibulové prezentácie: 
• Rozprávkový kolotoč 

1.-30.4.19 - Les ukrytý v knihe, aktivity lesnej pedagogiky v ŠKD

2.4.19 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV) - Arborétum ZV, žiaci 1. a 3. ročníka, II. C

2.4.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

3.4.19 - Testovanie 9 -2019

3.4.19 - Kariérna cesta, blokové vyučovanie VIII. A

4.4.19,16:00 - Zasadnutie Rady školy.

5.4.19 - Po stopách medveď, vzdelávací program pre deti 2. ročníka v spolupráci s OZ Slatinka

5.4.19 - Morena, Morena! Za kohos’ umrela? Vítame jar. Regionálna výchova, remeselné dielničky prvákov v POS

5.-6.4.19 - Medzinárodná robotická súťaž Robotic Tournament (Poľsko)

8.4.19 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

9.4.19 - Okresné kolo MO 6. - 8. ročník, exkurzná činnosť žiakov

9.4.19 - Keramika – pracujeme s hlinou

10.4.19 - Finančná gramotnosť, implementácia prierezovej témy (7. ročník), OVB

10.-12.4.19 - Ekozber papiera - environmentálna výchova v praktickom živote

11.4.19 - Spolu vyzbierame viac. Jarná očista Zvolena (projekt Mesto a ja)

8.-12.4.19 - Škola v prírode žiakov 4. ročníka RZ Poniklec Hronec

12.4.19 - Spoznávame jaskyne Slovenska. Návšteva Bystrianskej jaskyne (ŠKD)

12. a 13.4.19 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

15.4.19 - Exkurzia Auschwitz – Birkenau (8. -9. ročník)

16.4.19 - Slávik Slovenska, školské kolo speváckej súťaže

24.4.19 - Hodvábne šatky, remeselná dielňa v POS Zvolen

26.4.19 - Čítanie s Jožkom Mrkvičkom, popularizácia čítania

26.4.19 - Fiľakovo, robotické súťaže RoboSum, RobotOlymp

29.4.19 - Voda – vodný svet, zážitkové učenie v B. Bystrici

Poznámky:
1) Športové súťaže a okresné predmetové olympiády prebiehajú podľa schváleného harmonogramu a plánu mesačných aktivít CVČ – Domina vo Zvolene.
2) LESNÍCKE DNI 2019 (26.4.2019), variabilné aktivity TU, NLC a Arboréta Borová hora, besedy, súťaže, exkurzie, tematické vychádzky ap.).
3) V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.

Štatistiky

Návštevníkov: 3484242
Mesiac OKTÓBER v našom ŠKD
MLIEKO A PRODUKTY OD SLOVENSKÝCH KRAVIČIEK

V stredajšie odpoludnie sme sa vybrali na exkurziu do PD Očová, kde sme sa na vlastné oči presvedčili, odkiaľ mlieko pochádza. Videli sme, kde kravičky bývajú, ako sa doja a ako sa tety a ujovia starajú o malé teliatka. Zistili sme, že je to veľmi zaujímavá, ale aj náročná práca. 


HOVORME O JEDLE. CHUTNÉ MAĽOVANIE

V rámci projektového dňa Hovorme o jedle sme sa rozhodli využiť poznatky z poľnohospodárskeho družstva. Tam sme videli cestu mlieka od dojenia až do našich domácností. Rovnako sme spoznali aj kravičku Eličku a zasmiali sme sa zábavnom kvíze. Po výtvarnom spracovaní témy sme si pochutili na chutných dobrotách vyrobených z mlieka. Bolo to výborné... 


MINERÁLNE PRAMENE DETVIANSKEHO REGIÓNU

Opatruj pocestný prameň tento v čistote,
nech Ti zdravia dodá i zajtra 
i o rok znovu.
My, tretiaci a štvrtáci, sme boli na výlete vo Vígľašskej Hute Kalinke. Cestovali sme autobusom. navštívili sme minerálny prameň Vera, ktorý sa nachádza v detvianskom regióne. Lektori OZ Slatinka, ujo Maťo a teta Anička, si pre nás pripravili rôzne zaujímavé aktivity. Veľmi sa mi páčila hra Bingo. Pokochali sme sa krásnou jesennou prírodou a pri minerálnom prameni sme si oddýchli, najedli sa a napili medokýšu.
Janka Gavliaková IV .B

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >