Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2019 


Výchovná úloha mesiaca
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie  a intolerancie medzi deťmi. 
• Výchova k aktívnemu občianstvu, aktivity s komunitou.

Vestibulová prezentácia:  
• Pohyb, zdravie, šport - Vianočná škola pohybu

8.1.19 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

9.1.19 - Od Vianoc do Ducha, nespúšťaj sa kožucha... etnografická výstava VMR v LDM Zvolen (VMR)

16.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

17.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ.

30.1.19,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9, exkurzná činnosť žiakov, OZO 

31.1.19 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2018/2019.

1.2.19 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 04.02.2019.

Poznámky
1) Pohár vedy NEWTON 2019, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach detí s VIN prebieha každý mesiac od januára do júna 2019. 
2) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok. 
Štatistiky

Návštevníkov: 3429544
Mesiac október v našom ŠKD
MLIEKO A PRODUKTY OD SLOVENSKÝCH KRAVIČIEK

V stredajšie odpoludnie sme sa vybrali na exkurziu do PD Očová, kde sme sa na vlastné oči presvedčili, odkiaľ mlieko pochádza. Videli sme, kde kravičky bývajú, ako sa doja a ako sa tety a ujovia starajú o malé teliatka. Zistili sme, že je to veľmi zaujímavá, ale aj náročná práca. 


HOVORME O JEDLE. CHUTNÉ MAĽOVANIE

V rámci projektového dňa Hovorme o jedle sme sa rozhodli využiť poznatky z poľnohospodárskeho družstva. Tam sme videli cestu mlieka od dojenia až do našich domácností. Rovnako sme spoznali aj kravičku Eličku a zasmiali sme sa zábavnom kvíze. Po výtvarnom spracovaní témy sme si pochutili na chutných dobrotách vyrobených z mlieka. Bolo to výborné... 


MINERÁLNE PRAMENE DETVIANSKEHO REGIÓNU

Opatruj pocestný prameň tento v čistote,
nech Ti zdravia dodá i zajtra 
i o rok znovu.
My, tretiaci a štvrtáci, sme boli na výlete vo Vígľašskej Hute Kalinke. Cestovali sme autobusom. navštívili sme minerálny prameň Vera, ktorý sa nachádza v detvianskom regióne. Lektori OZ Slatinka, ujo Maťo a teta Anička, si pre nás pripravili rôzne zaujímavé aktivity. Veľmi sa mi páčila hra Bingo. Pokochali sme sa krásnou jesennou prírodou a pri minerálnom prameni sme si oddýchli, najedli sa a napili medokýšu.
Janka Gavliaková IV .B

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >