Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Tvorba bezpečného prostredia. Osobnosť triedy/školy.
2) Budovanie triednych spoločenstiev. Hodnotový systém. Projekt Otvorená škola.


Vestibulové prezentácie
1918-2018 100 rokov - Československí prezidenti
Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú


6.11.18,14:00 - Konzultačné hodiny pedagogických a odborných zamestnancov

9.11.18,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie

12.-16.11.18 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

14.11.18 - Fotografovanie žiakov 1. ročníka

14.11.18 - Príbehy z prírody pri bylinkovom čaji (3. a 4. ročník)

16.11.18 - Slávnostné zasadnutie žiackeho parlamentu s vedením školy

19. -23.11.18 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity besedy, interaktívne semináre, RÚVZ Viem, čo zjem

20.11.18 - školská relácia Svetový deň detí (OSN)

20.11.18,8:00 - Záchrana som JA - učenie na stanovištiach (1.- 4. ročník), Kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy

21.11.18 - T5 -2018 - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

21.11.18 - Exkurzná činnosť žiakov

21.11.18,16:00 - Stretnutie rodičov žiakov 7. ročníka k LVVK

22.11.18 - Deti deťom: Rozpoznaj nenávisť – v koži vylúčených - projekt VĽP v podmienkach ŠKD, rovesnícke vzdelávanie, ŽŠR

23.11.18,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov 1. ročníka ZŠ

23.11.18 - Križovatky šťastia, detská konferencia

26.-30.11.18 - Svet vidia rukami a ušami, trochu aj nosom. Projekt VMR v podmienkach ŠKD - Týždeň hlasného čítania (Mima a Líza)

28.11.18 - Robotické popoludnie - rovesnícke vzdelávanie pre deti ŠKD

28.11.18,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

29.11.18 - Vševedko - vedomostná súťaž žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ


Štatistiky

Návštevníkov: 3337182
Mesiac október v našom ŠKD
MLIEKO A PRODUKTY OD SLOVENSKÝCH KRAVIČIEK

V stredajšie odpoludnie sme sa vybrali na exkurziu do PD Očová, kde sme sa na vlastné oči presvedčili, odkiaľ mlieko pochádza. Videli sme, kde kravičky bývajú, ako sa doja a ako sa tety a ujovia starajú o malé teliatka. Zistili sme, že je to veľmi zaujímavá, ale aj náročná práca. 


HOVORME O JEDLE. CHUTNÉ MAĽOVANIE

V rámci projektového dňa Hovorme o jedle sme sa rozhodli využiť poznatky z poľnohospodárskeho družstva. Tam sme videli cestu mlieka od dojenia až do našich domácností. Rovnako sme spoznali aj kravičku Eličku a zasmiali sme sa zábavnom kvíze. Po výtvarnom spracovaní témy sme si pochutili na chutných dobrotách vyrobených z mlieka. Bolo to výborné... 


MINERÁLNE PRAMENE DETVIANSKEHO REGIÓNU

Opatruj pocestný prameň tento v čistote,
nech Ti zdravia dodá i zajtra 
i o rok znovu.
My, tretiaci a štvrtáci, sme boli na výlete vo Vígľašskej Hute Kalinke. Cestovali sme autobusom. navštívili sme minerálny prameň Vera, ktorý sa nachádza v detvianskom regióne. Lektori OZ Slatinka, ujo Maťo a teta Anička, si pre nás pripravili rôzne zaujímavé aktivity. Veľmi sa mi páčila hra Bingo. Pokochali sme sa krásnou jesennou prírodou a pri minerálnom prameni sme si oddýchli, najedli sa a napili medokýšu.
Janka Gavliaková IV .B

 
Ďalšia >