Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3261342
Mesiac MÁJ v našom ŠKD
POMOCNÁ RUKA - DOBROVOĽNÍCTVO

V jedno piatkové popoludnie sme sa spolu s našimi dobre známymi lektormi Maťkom a Maťkou zo OZ Slatinka vybrali do prírodného parku Lanice. V rámci projektu Pomocná ruka sme sa rozhodli, že pomôžeme vtáčikom tým, že rozvešiame vlastnoručne vyrobené a pomaľované búdky po okolitých stromoch. Ešte drobné úpravy a búdky už môžu nájsť svojich majiteľov...POTREBUJEME HASIČOV ?

Ukážky činnosti hasičov sú medzi deťmi veľmi obľúbené. Najprv im ujovia z hasičského zboru porozprávali o svojich zážitkoch a skúsenostiach. Deti si mohli obliecť rôzne ochranné odevy, ktoré hasiči používajú pri svojej práci. Najväčší úspech mala ukážka hasenia požiaru za pomoci hydrantu a hadice. Bolo to super...


ZÁMOK, ZÁMOK, KTO V TEBE BÝVA?

Slnečné májové popoludnie sme v našom ŠKD využili na návštevu Vígľašského zámku. Vláčik nás priviezol do obce Vígľaš, odkiaľ sme kráčali mierne stúpajúcou cestou na kopec. Tu sa majestátne vypínal zámok. Teta lektorka nás previedla stálou expozíciou, porozprávala nám o rekonštrukcii zámku a poodhalila aj rôzne tajomstvá, ktoré sú tu ukryté. Najviac nás zaujala rytierska sieň, v ktorej sa nachádzali rytieri v brnení a rôzne historické zbrane. Prezreli sme si aj nádherné prvé nádvorie a nakúpili drobné suveníry. Plní dojmov, zážitkov a poznatkov sme odchádzali domov.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >