Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Štatistiky

Návštevníkov: 3448877
Mesiac MÁJ v našom ŠKD
POMOCNÁ RUKA - DOBROVOĽNÍCTVO

V jedno piatkové popoludnie sme sa spolu s našimi dobre známymi lektormi Maťkom a Maťkou zo OZ Slatinka vybrali do prírodného parku Lanice. V rámci projektu Pomocná ruka sme sa rozhodli, že pomôžeme vtáčikom tým, že rozvešiame vlastnoručne vyrobené a pomaľované búdky po okolitých stromoch. Ešte drobné úpravy a búdky už môžu nájsť svojich majiteľov...POTREBUJEME HASIČOV ?

Ukážky činnosti hasičov sú medzi deťmi veľmi obľúbené. Najprv im ujovia z hasičského zboru porozprávali o svojich zážitkoch a skúsenostiach. Deti si mohli obliecť rôzne ochranné odevy, ktoré hasiči používajú pri svojej práci. Najväčší úspech mala ukážka hasenia požiaru za pomoci hydrantu a hadice. Bolo to super...


ZÁMOK, ZÁMOK, KTO V TEBE BÝVA?

Slnečné májové popoludnie sme v našom ŠKD využili na návštevu Vígľašského zámku. Vláčik nás priviezol do obce Vígľaš, odkiaľ sme kráčali mierne stúpajúcou cestou na kopec. Tu sa majestátne vypínal zámok. Teta lektorka nás previedla stálou expozíciou, porozprávala nám o rekonštrukcii zámku a poodhalila aj rôzne tajomstvá, ktoré sú tu ukryté. Najviac nás zaujala rytierska sieň, v ktorej sa nachádzali rytieri v brnení a rôzne historické zbrane. Prezreli sme si aj nádherné prvé nádvorie a nakúpili drobné suveníry. Plní dojmov, zážitkov a poznatkov sme odchádzali domov.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >