Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MESIAC 2018 2.7. - 31. 8. 2018 - Letné prázdniny

3. 9. 2018 - začiatok školského roka 2018/19 Výchovná úloha:  

Vestibulové prezentácie:

Poznámky:


Štatistiky

Návštevníkov: 3245401
Športovo – turistický krúžok
V dňoch 11. až 13. mája 2018 sme sa v rámci záujmového krúžku zúčastnili výletu do krásneho prostredia neďaleko mestečka Kokava nad Rimavicou. V okolí penziónu Močiar sme sa venovali športu, turistike a kolektívnym spoločenským hrám. Bolo nám super, hlavne strava bola vynikajúca.

 
Ďalšia >