Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2019 


Výchovná úloha mesiaca
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie  a intolerancie medzi deťmi. 
• Výchova k aktívnemu občianstvu, aktivity s komunitou.

Vestibulová prezentácia:  
• Pohyb, zdravie, šport - Vianočná škola pohybu

8.1.19 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

9.1.19 - Od Vianoc do Ducha, nespúšťaj sa kožucha... etnografická výstava VMR v LDM Zvolen (VMR)

16.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

17.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ.

30.1.19,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9, exkurzná činnosť žiakov, OZO 

31.1.19 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2018/2019.

1.2.19 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 04.02.2019.

Poznámky
1) Pohár vedy NEWTON 2019, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach detí s VIN prebieha každý mesiac od januára do júna 2019. 
2) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok. 
Štatistiky

Návštevníkov: 3429446
Mesiac MAREC v našom školskom klube
PRIAZNIVCI A PRIATELIA PUSTÉHO HRADU

Máloktorý hrad na Slovensku má prívlastok najväčší. My Zvolenčania sme právom hrdí, že medzi ne patrí náš starý, históriou opradený Pustý hrad, ktorý sa majestátne vypína nad mestom.

Kedysi pred pár rokmi bol ešte ukrytý v tieni stromov, nebolo ho ani vidieť. Teraz po postupnom odhalení archeológmi a sprístupnení sú na hrade vidieť presné hranice veľkolepej stavby.

Priaznivci Pustého hradu deťom, ale aj širokej verejnosti približujú život v stredoveku formou povestí a legiend. Ďakujeme pánovi Mázorovi, že si našiel čas a v krásnom dobovom kostýme prišiel medzi deti ako rytier Martin. Hovoril im o dôležitosti poznania našej minulosti, ktorú aj my neskôr budeme odovzdávať našim budúcim generáciám. 


BARBINA JE IBA HRAČKA

Každý z nás pozná Barbinu ako bábiku, ktorá sa nápadne podobá vychudnutým modelkám. Veľmi veľa dievčat by sa jej chcelo podobať. Ale nie každý si uvedomuje, že to nie je cesta ku šťastiu a spokojnosti. A práve o zdravom vývine dieťaťa sme mali besedu s lektorkou Holecovou, ktorá nám v príbehu Katky porozprávala o správnych stravovacích a hygienických návykoch v období dospievania. Je už len na nás, aby sme sa nimi riadili...


ROZPRÁVKOVÉ DIVADIELKO

Už po tretíkrát sa deti ŠKD zúčastnili na Regionálnej prehliadke detských divadelných súborov. Tentokrát nás privítalo mesto Detva, kde sme sa predstavili s klasickou ľudovou rozprávkou  O dvanástich mesiačikoch.

Deti zahrali svoje herecké role s veľkým nasadením a hravosťou. Porota ocenila pestrosť kostýmov a kulís. Ďakujeme POS vo Zvolene, že nám dala príležitosť hrať a zorganizovala toto krásne, kultúrne podujatie. Ďakujeme deťom a PZ, ktorí sa na prehliadke zúčastnili.


 
< Predchádzajúca   Ďalšia >