Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na NOVEMBER 2017 


6.11.17 - Internet vecí, seminár (cesty za vedou a technikou)

7.11.17,14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

8.11.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji – čítanie príbehov, Tihányiovský kaštieľ BB (žiaci 3. ročníka)

9.11.17,13:50 - Zasadnutie výchovnej komisie 

6.-10.11.17 - Kytica zdravia - Pohni kostrou, týždeň pešej chôdze - rozvojový projekt ŠKD

7.-10.11.17 - iBobor - celoslovenská informatická súťaž (2.- 9. ročník)

13.11.17,14:00 - Zasadnutie PEDAGOGICKEJ RADY

15.11.17,10:00 - Polepetko, divadelné predstavenie pre 5. a 6. r (DJGT)

15.11.17,10:30 - Cesta Slovanskou históriou – od Sama po Štefana dramatické predstavenie Via Historica (1. - 4. ročníka)

15.11.17,13:00 - Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku - slávnostná akcia žiakov a rodičov l. ročníka ZŠ

13.- 16.11.17 - Strašidelné čítanie. Týždeň hlasného čítania v školskej knižnici pre deti 2.,3. a 4. ročníka (ŠKD)

16.11.17,9:30 - KOMPARO 8. a 9. ročník ZŠ, celoslovenské testovanie

16.11.17,13:00 - Slávnostné zasadnutie ŽP s vedením školy

20.11.17 - Svetový deň detí školská relácia 

20.-24.11.17 - Európsky týždeň boja proti drogám, ročníkové aktivity, besedy, interaktívne semináre 

22.11.17 - T5-2017, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

22.11.17 - Exkurzná činnosť žiakov

22.11.17 - Bez modrím. Svetový deň prevencie týrania detí - celoklubové podujatie ŠKD

23.11.17 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 7. ročníka k LVVK

24.11.17,745 - The bold Rabbit, divadelné prestavenie v ANJ pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ

27.–30.11.17 - Šikovnosť to nie sú čary. Papierové vystrihovačky, vianočná výzdoba školského prostredia.

29.11.17,7:30 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov školy

Vestibulové prezentácie
• CERN, stredisko medzinárodnej spolupráce
• Princezné a rytieri našej školy sa predstavujú

Štatistiky

Návštevníkov: 3096175
Mesiac JÚN v našom ŠKD
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 

V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom sme sa zúčastnili literárneho čítania v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Teta Alenka z CVČ Heuréka nám prečítala niekoľko úryvkov z knižky Opice z našej police. Veľmi sme sa nasmiali aj zabavili na príbehoch veselých opičiek. Niekoľkí z nás si dokonca hneď aj vypožičali túto knižku, aby sme sa dozvedeli, ako príbeh pokračuje...NÁVŠTEVA HRONSEKU 

Výnimočné poklady našej histórie máme všade okolo seba, priam na dosah ruky.
V piatok 16.6.2017 naše deti zažili krásny deň, keď spolu s vychovávateľkami a pani farárkou Mojžišovou navštívili sakrálny, drevený kostolík v Hronseku. Národnú, kultúrnu pamiatku UNESCO.
Deti sa dozvedeli, že stavba musela spĺňať špecifické podmienky. Bola postavená v rokoch 1725 – 1726, teda za jediný rok. Je celá z dreva a bez jediného kovového spoja. Nesmela mať ani zvonicu s kovovým zvonom. Tá bola postavená blízko kostola.
Atmosféra, ktorá na nás dýchala z každej časti kostolíka, bola priam neuveriteľná. Kostol zdobí pozlátený luster, krásny drevený oltár a liturgické obrazy, vymeniteľné podľa jednotlivých sviatkov. Barokový organ z roku 1763 je stále funkčný, dotvára tak zvukovú kulisu kostola. Aj keď meno autora kostola nie je známe, stavbu navštevujú turisti zo zahraničia, ako aj ľudia, ktorí si vážia históriu a predkov, ktorí nám zanechali tento unikátny poklad. Pred kostolom rastú štyri lipy, boli tiež zasadené v rokoch postavenia kostola.
V kostole pôsobili významní dejatelia, ženil sa tu aj spisovateľ A. Sládkovič. Konajú sa tu kultúrne a spevácke podujatia, kvôli výbornej akustike. Deti mali deň plný zážitkov a nových informácií. Môžeme byť právom pyšní na našu minulosť a dedičstvo, ktoré sa nám dodnes zachovalo.


ARBORÉTUM – BOROVÁ HORA

Pri vstupe do arboréta na Borovej hore nás už čakala pani Ing. Kraličová. Tento pekný, letný deň sme prežívali s deťmi ŠKD vo veľmi príjemnej atmosfére krásnej prírody, ktorá nás obklopovala. Nádherné rozkvitnuté ruže všade okolo nás upokojovali myseľ a vôňa šíriaca z nich napĺňala naše zmysly. Deti si postupne prezerali rôznorodú farebnosť ruží, ich veľkosť vzrastu a pomenovania jednotlivých rastlín. Postupne sa deti dostali na najvyšší bod záhrad, kde popínavé ruže tvorili a kési brány a kulisy pri výhľade na naše mesto Zvolen.
Pani Ing. Kraličová hovorila deťom aj o výnimočných situáciách v arboréte, keď z času na čas sem zavíta hladný MACO medveď a pochutnáva si tu na sladkých čučoriedkach. Návštevu arboréta sme ukončili nákupom sukulentov a milou rozlúčkou s poďakovaním pre pani lektorku.