Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚN2018 


Výchovná úloha:  
• Autonómna škola sebareflexie, sebaobnovy.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode 
• Technika a tvorivosť, ukážky tvorivosti a zručností žiakov

1.6.18 - Triedne podujatia ku Dňu detí - Králik Peter, filmové predstavenie SC Cinema

1.6.18,17:00 - Tanečný venček žiakov 8. ročníka ZŠ

4.6.18 - Robotický battle na Alejovej 2018 v Košiciach

5.6.18,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.18 - MO v atletika, mladší žiaci

7.6.18 - MO v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

7.6.18 - Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (1.-2. ročník), OZO - teoretická príprava

11.6.18 -  Detské dopravné ihrisko - dopravná výchova (3.-4. ročník), OZO - teoretická príprava

12.6.18,10:40 - Poradenstvo hrou, záver pilotného projektu

14.6.18,14:30 - DELESUN, záverečné promócie

21.6.18 - Vesmír okolo nás - exkurzia žiakov 4. ročníka ZŠ - Planetárium Žiar nad Hronom

22.6.18 - Poď s nami poza školu (pohybové aktivity žiakov)

25.6.18 - OZO, teoretická príprava 5. - 9. ročník podľa ročníkového zamerania

25.6.18 - 70 km do školy - štafetová pohybová aktivita žiakov

24.-26.6.18 - Medzinárodné finále Pohár vedy NEWTON 2018

26.6.18,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

26.6.18 - Vyhodnotenie predmetových olympiád

26.6.18 - ŠIKULA, podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

27.6.18,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok

27.6.18,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, učebnicový fond

28.6.18 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov

29.6.18:
8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Rozdávanie vysvedčení
9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore
12:00 - Záverečné hodnotiace zasadnutia PK, MZ

2.-4.7.18 - Prázdninový vláčik ŠKD 

Poznámky:
• Vernisáž literárno – výtvarnej súťaže MOJA ŠKOLA sa uskutoční v priebehu mesiaca.
• Výstava detských výtvarných prác "Ak bude žiť športovo a zdravo, s drogami si poradíš hravo" v CVČ Domino je od 1.6.2018 do 4.7.2018.

Štatistiky

Návštevníkov: 3236013
Mesiac JÚN v našom ŠKD
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 

V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom sme sa zúčastnili literárneho čítania v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Teta Alenka z CVČ Heuréka nám prečítala niekoľko úryvkov z knižky Opice z našej police. Veľmi sme sa nasmiali aj zabavili na príbehoch veselých opičiek. Niekoľkí z nás si dokonca hneď aj vypožičali túto knižku, aby sme sa dozvedeli, ako príbeh pokračuje...NÁVŠTEVA HRONSEKU 

Výnimočné poklady našej histórie máme všade okolo seba, priam na dosah ruky.
V piatok 16.6.2017 naše deti zažili krásny deň, keď spolu s vychovávateľkami a pani farárkou Mojžišovou navštívili sakrálny, drevený kostolík v Hronseku. Národnú, kultúrnu pamiatku UNESCO.
Deti sa dozvedeli, že stavba musela spĺňať špecifické podmienky. Bola postavená v rokoch 1725 – 1726, teda za jediný rok. Je celá z dreva a bez jediného kovového spoja. Nesmela mať ani zvonicu s kovovým zvonom. Tá bola postavená blízko kostola.
Atmosféra, ktorá na nás dýchala z každej časti kostolíka, bola priam neuveriteľná. Kostol zdobí pozlátený luster, krásny drevený oltár a liturgické obrazy, vymeniteľné podľa jednotlivých sviatkov. Barokový organ z roku 1763 je stále funkčný, dotvára tak zvukovú kulisu kostola. Aj keď meno autora kostola nie je známe, stavbu navštevujú turisti zo zahraničia, ako aj ľudia, ktorí si vážia históriu a predkov, ktorí nám zanechali tento unikátny poklad. Pred kostolom rastú štyri lipy, boli tiež zasadené v rokoch postavenia kostola.
V kostole pôsobili významní dejatelia, ženil sa tu aj spisovateľ A. Sládkovič. Konajú sa tu kultúrne a spevácke podujatia, kvôli výbornej akustike. Deti mali deň plný zážitkov a nových informácií. Môžeme byť právom pyšní na našu minulosť a dedičstvo, ktoré sa nám dodnes zachovalo.


ARBORÉTUM – BOROVÁ HORA

Pri vstupe do arboréta na Borovej hore nás už čakala pani Ing. Kraličová. Tento pekný, letný deň sme prežívali s deťmi ŠKD vo veľmi príjemnej atmosfére krásnej prírody, ktorá nás obklopovala. Nádherné rozkvitnuté ruže všade okolo nás upokojovali myseľ a vôňa šíriaca z nich napĺňala naše zmysly. Deti si postupne prezerali rôznorodú farebnosť ruží, ich veľkosť vzrastu a pomenovania jednotlivých rastlín. Postupne sa deti dostali na najvyšší bod záhrad, kde popínavé ruže tvorili a kési brány a kulisy pri výhľade na naše mesto Zvolen.
Pani Ing. Kraličová hovorila deťom aj o výnimočných situáciách v arboréte, keď z času na čas sem zavíta hladný MACO medveď a pochutnáva si tu na sladkých čučoriedkach. Návštevu arboréta sme ukončili nákupom sukulentov a milou rozlúčkou s poďakovaním pre pani lektorku.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >