Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce 


JÚL 2017
3.7.-6.7.17 - Prázdninový vláčik ŠKD - B. Štiavnica, Martin,  Bratislava

JÚL - AUGUST 2017 - letné prázdniny :)


Koniec školského roka 2016/2017 máme na dosah ruky
obrázok ku koncu roka
Dovidenia, milá škola.
Príroda nás k sebe volá.

Už si slnko lúče chystá,
už nás láka voda čistá.

MILÍ RODIČIA, 
oznamujeme Vám, že
• školský rok končí 30. júna 2017 (piatok) 
• odovzdávanie vysvedčení a posledné zvonenie deviatakov sa uskutoční od 8.00 hod.
• obed v školskej jedálni sa vydáva od 10.00 hod. do 11.00 hod.
• ŠKD je v prevádzke LEN do 13.00 hod. 
• v školských priestoroch, v školskom klube sa stretneme až v septembri

Milí rodičia, ďakujeme za Vašu priazeň a priazeň Vašich detí.

Všetkým želáme príjemné dovolenky a veľa pohody.