Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na OKTÓBER 2019 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Školské programy podpory zdravia a výchovy ku zdraviu. Rozvojové programy pohybovej gramotnosti.
2) Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Od slov k činom. Poďme sa hrať. KOZMO. Zippyho kamaráti. Realizácia tvorivých podujatí, besied, osobných stretnutí, rozhovorov v ľudsko-právnej oblasti. Ja a moje mesto.

Vestibulové prezentácie:
• Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
• Tekvicová slávnosť, výstava


2.-3.10.19 - Poďme sa hrať, tvorivé dielne pre deti s VIN 

2.-4.10.19 - Jesenný ekozber papiera 

7.-11.10.19 - Krátkodobý pobyt žiakov z Českej republiky a Nemecka ERASMUS+, Mosty medzi školou a životom

7.- 11.10.19 - Hovorme o jedle: Dodržiavaj pitný režim! Projektový týždeň, variabilné aktivity v oddeleniach ŠKD.

9.10.19 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

11.10.19 - Sliač, kúpele v náruči lesov. Exkurzia prvákov ŠKD

15.10.19 - Ja a moje mesto, zážitkové učenie žiakov 3. ročníka ZŠ

16.10.19 - Hronsek, pamiatka UNESCO. Exkurzia tretiakov ŠKD

18.10.19 - Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka

18.10.19 - Adaptačné vzdelávanie (V. A, V. B), CPPPaP

22.10.19 - Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ (145. výr. J. G. Tajovského) - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

25.10.19 - Slatinským chodníčkom. Exkurzná štvrtákov zo ŠKD.

27.-28.10.19 - Tekvicová slávnosť, komunitná tvorivá výstava.

29.10.19 - Projektový deň školy variabilné aktivity tried. Celodenné projektové aktivity v škole i mimo nej

30.- 31.10.19 - Jesenné prázdniny (vyučovanie sa začína v pondelok 04.11. 2019)

30.10.19 - Prázdninový vláčik. Terakotová armáda - ôsmy div sveta. Celodenný poznávací výlet, Lučenec. 

Genialita je zdravý sedliacky rozum vo sviatočných šatách. 
J. Billings
Projektový deň 2016 - Sedem divov Zvolena v III. A a III. B
O tom, že mesto Zvolen má svoju bohatú a zaujímavú históriu sa naši tretiaci presvedčili počas projektového dňa s názvom Sedem divov Zvolena. Dňa 28.10.2016 sme svoju pozornosť zamerali na jedno z najdlhších námestí v strednej Európe, na Námestie SNP. Počas náučnej vychádzky sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o meštianskych domoch, hradbách, hradných bránach, pamätníkoch. Osvojili si nové názvy, ako sú kartuše, bastión, erb, kruhový arkier. Z rozprávania sa dozvedeli, že mesto Zvolen chránia dvaja anjeli, ktoré sú zobrazené na fasáde Divadla J. G. Tajovského. Ďalšou zaujímavosťou bola budova Finkovej kúrie, v záhrade, ktorej E. Finka založil ornitologickú záhradu a choval v nej takmer 2000 druhov domácich a cudzokrajných vtákov. Veľmi ich zaujala povesť o prekliatom dome, v ktorom možno ešte dodnes straší. Ak sa chcete o tom presvedčiť, navštívte v noci Lesnícke a drevárske múzeum.

A čo na to deti?
K. Č.: Najprv sme sa v škole rozprávali o histórii mesta. Robili sme koláž a dokresľovali historické budovy. Zvolena. Išli sme von na námestie Zvolena. Mali sme tu súťaž v skupinách a plnili sme rôzne úlohy.

T. D.: Cez projektový deň sme objavovali tajomstvá o Zvolene. Navštívili sme katolícky kostol evanjelický kostol, Valašku, Wittmanov dom, Finkovu kúriu, Park Ľ Štúra a boli sme aj na pošte. Veľmi sa mi to páčilo.

R. H. : Mne sa to páčilo. Dozvedel som sa veľmi veľa. Najviac ma zaujalo rozprávanie o strašidelnom dome.

L. A.: Na projektovom dni sme sa prechádzali po námestí SNP vo Zvolene. Projektový deň bol jeden s mojich najlepších dní v živote, veľa sme sa o námestí naučili. Najviac sa mi páčilo, že na konci sme museli plniť úlohy.

H. M.: Bolo to veľmi zaujímavé. Boli sme na námestí v meste Zvolen. Páčilo ako sme plnili zaujímavé úlohy a to, ako sme v škole písali pracovný list a kreslili. 

O. N.: Mne sa páčilo ako sme si prestrihli fotku významnej budovy a dokresľovali sme jej druhú polovicu. Páčilo sa mi ako sme súťažili v tímoch a ako sme sa prechádzali po meste a hovorili sme si kadejaké povesti a historky. Dobré bolo aj to, keď sme odhaľovali erby na knižnici. Ďakujem za taký skvelý deň.

M. D.: Páčilo sa mi, že sme boli v projektový deň na námestí SNP. Zaujali ma aktivity a aj to, čo sme sa naučili. Bolo to super. Urobili sme si malý výlet. Veľa som sa naučil. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >