Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda I. A
Projektové vyučovanie 2019 v I. A
Patriť do skupiny ľudí, v ktorej sa cítim šťastne a spokojne je v živote človeka veľmi dôležité. Myšlienka ABY NÁM BOLO SPOLU DOBRE je mottom projektového dňa v 1. ročníku. Žiaci premýšľali nad svojimi právami, ale aj povinnosťami. Vytvorili plagát, na ktorom svojim nakresleným portrétom a podpisom potvrdili, že je dôležité poznať a dodržiavať aj pravidlá v kolektíve – pravidlá triedy. 

Celý článok...
 
Športujme, hravo zdravo - prváci 2019
Pohyb je prirodzený prostriedok výchovy. V piatok 20.9. 2019 sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu podujatie Športujeme - neklikáme.
 
V telocvični sa stretli žiaci z troch prváckych tried, kde predviedli svoje športové zdatnosti, šikovnosť zábavu a predovšetkým potešenie z pohybových hier. Ukázali svojim spolužiakom, že vedia tráviť svoj voľný čas plnohodnotne a nedajú šancu tabletom a telefonickým hrám.

Reakcie detí boli pozitívne, napr.
Celý článok...