Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Trieda II. A
Rozprávka o malej surikate (II. A - 2020)
Koncom septembra sme sa so zvedavosťou zúčastnili v Starej radnici podujatia na podporu čítania. Podujatie organizovala krajská knižnica v našom meste. 

Vzdelávací cyklus prezentovala lektorka PhDr. Ľudmila Hrdináková. Rozprávali sme si príbeh od Julie Boehmeovej a Julie Ginsbachovej s názvom Tafiti - príbehy o neobyčajnom priateľstve. Hlavný hrdina nášho príbehu je surikata Tafiti. 

Celý článok...
 
Tekvičiak v II. A (2020)
V rámci podujatí Tekvicovej slávnosti sme si v triede vyrobili papierového tekvičiaka. Deti pracovali usilovne a s úsmevom. Vymýšľali rôzne zaujímavé, strašidelné, veselé tváričky. 
Do triedy nám pribudli noví spolužiaci- tekvičiakovia.

Celý článok...
 
Bublinková hodina v II. A (2020)
V našej triede  to bublinkovalo. 
Spolužiačka Natálka všetkým deťom k meninám priniesla bublifuk. 
Keďže deti bubliny milujú, hneď pred školou sme si spravili súťaž o najväčšiu bublinu. 
Všetci fúkali a tešili sa s nových nádherných bublín snívajúc svoj sen.
Vytváranie a naháňanie bublín bola pre všetky deti zábava.

Celý článok...