Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Trieda I. C
Tajomstvá pod hladinou - projektový deň v II. C
Cez projektový deň, dňa 29. 10. 2019 sme sa vybrali na objavnú výpravu za poznaním Tajomstiev pod hladinou do Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici.

Na začiatku dobrodružstva nás privítali skúsení sprievodcovia. Zoznámili nás so životom vydrieho mláďatka, ktoré bolo pre svoju zvedavosť odnesené z prírody a dostalo sa do ľudského príbytku. Príbeh mal šťastný koniec a malé vydríča sa mohlo vrátiť späť do svojho domova prírody. Rozhovorom a diskusiou s našim sprievodcom sme kriticky zhodnotili, kedy je vhodné zviera z prírody zachraňovať a kedy nie. Výprava pokračovala ďalej a my sme sa premenili na ochranárov prírody. Riešili sme problematiku odpadov. Zisťovali sme, ako sa na tom všetkom, čo sa okolo nás deje podieľame my sami, čo spôsobujeme a spoločne sme hľadali riešenia, ako to môžeme zmeniť a čo sa dá robiť inak. 

Celý článok...
 
Svetový deň vody (I. C)
22. marec – Svetový deň vody sme všetci prváci oslávili návštevou mestečka Hriňová. Naše prvé kroky viedli na Vodárenskú nádrž Hriňová, ktorá sa nachádza na hornom toku rieky Slatina a slúži ako zásobáreň pitnej vody. Kam a akými procesmi pitná voda ďalej prechádza, kým sa dostane do našich vodovodov sme sa dozvedeli v Úpravni vody. 

Celý článok...
 
"Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta"
Marec – mesiac knihy našu triedu zmenil na Perinku, do ktorej sme si pozvali hostí -  našich rodičov, starých rodičov a priateľov. Spoločne sme otvorili dvere do čarovného sveta kníh, veselých príbehov, zázračných rozprávok, poučných bájok, veľkých dobrodružstiev, ako i do rozprávok iných krajín, rozprávok súčasnosti i rozprávok detstva našich hostí. 
Za všetky šťastné chvíle, ktoré sme spolu mohli prežiť v našej Perinke srdečne ďakujeme.

Celý článok...