Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Trieda III. C
Učíme sa v prírode (III. C - 2020)
Učenie priamo v prírode je učenie „mimo školských lavíc“, ktorého cieľom je umocniť preberané učivo, dozvedieť sa niečo nové a podporiť zážitkovú formu učenia.

V čase, keď sme sa učili doma, nám mnohé chýbalo. Učitelia aj deti pracovali online, ale aj tak sa možno všetko nestihlo v malých hlavičkách uložiť správne a po prázdninách si nezaškodí niektoré veci zopakovať. 

Ako rastieme, ako sa vyvíja žabka, mlok, včela, lienka, mravec či motýľ? 
Čo je to húsenica, žubrienka alebo kukla? 
Kto ku komu patrí? 

Táto téma bola predmetom septembrového skúmania žiakov našej triedy spoločne s pani Lesankou Blažencovou. Zahrali sme sa, pobehali si pri pátraní po kamienkoch s obrázkami vývinových štádií zvierat, skladali kruhové skladačky a puzzle vývinových cyklov. Na záver v tvorivej dielničke sme si namaľovali vlastné kamienky vývinových cyklov niektorého z vybraných zvierat a uložili sme ich do vlastnoručne vyrobených škatuliek.

Celý článok...
 
Tajomstvá pod hladinou - projektový deň v II. C
Cez projektový deň, dňa 29. 10. 2019 sme sa vybrali na objavnú výpravu za poznaním Tajomstiev pod hladinou do Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici.

Na začiatku dobrodružstva nás privítali skúsení sprievodcovia. Zoznámili nás so životom vydrieho mláďatka, ktoré bolo pre svoju zvedavosť odnesené z prírody a dostalo sa do ľudského príbytku. Príbeh mal šťastný koniec a malé vydríča sa mohlo vrátiť späť do svojho domova prírody. Rozhovorom a diskusiou s našim sprievodcom sme kriticky zhodnotili, kedy je vhodné zviera z prírody zachraňovať a kedy nie. Výprava pokračovala ďalej a my sme sa premenili na ochranárov prírody. Riešili sme problematiku odpadov. Zisťovali sme, ako sa na tom všetkom, čo sa okolo nás deje podieľame my sami, čo spôsobujeme a spoločne sme hľadali riešenia, ako to môžeme zmeniť a čo sa dá robiť inak. 

Celý článok...
 
Svetový deň vody (I. C)
22. marec – Svetový deň vody sme všetci prváci oslávili návštevou mestečka Hriňová. Naše prvé kroky viedli na Vodárenskú nádrž Hriňová, ktorá sa nachádza na hornom toku rieky Slatina a slúži ako zásobáreň pitnej vody. Kam a akými procesmi pitná voda ďalej prechádza, kým sa dostane do našich vodovodov sme sa dozvedeli v Úpravni vody. 

Celý článok...