Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín
Trieda I. B
Tajomstvá pod hladinou - projektový deň v II. B
Prostredníctvom zážitkového učenia realizovaného v Tihányiovskom paláci v Banskej Bystrici žiaci spoznávali faunu obývajúcu vodné toky a jazerá na Slovensku, drobný hmyz, vodné chrobáky, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Deti videli unikátnu zbierku zapožičanú od súkromného zberateľa a preparátora, pána Milana Žiaka. Okrem šťúk, sumcov, kaprov, pstruhov, hlavátky a ďalších druhov rýb uvideli deti aj introdukované ryby, ktoré pôvodne v našom prostredí nežili: tolstolobik, veslonos, amur a iné. 

Ekologické zameranie projektového dňa má základnú myšlienku: aké dôležité je, v akom prostredí tieto druhy žijú, čo potrebujú, kde sa cítia dobre a môžu sa rozmnožovať, ktoré prostredie im poskytuje vhodné úkryty a pod. A naopak, čo im bráni v tom, aby obývali naše rieky, potoky a jazerá v takých hojných počtoch ako kedysi. 


Celý článok...
 
Triedny výlet (I. B)
Kúpeľné mesto Sliač 

V piatok 31. mája sa naša trieda vybrala na školský výlet na Sliač s cieľom navštíviť rozprávkový les, v ktorom hrali rozprávky žiaci sliačskej základnej školy. Po rannom príchode na konečnú autobusovú zastávku Sliač-kúpele sme sa rozhodli ísť pozrieť kúpeľný hotel Palace. Vo vestibule sa nachádzalo veľké akvárium s rybičkami, veľký ručne vyrobený anjel a v ďalších dvoch oddychových miestnostiach bola pre návštevníkov kúpeľov pripravená výstava maľovaných obrazov. Pred kúpeľným hotelom sme poblahoželali a zaspievali oslávencom z toho dňa. 

Celý článok...
 
Svetový deň životného prostredia (I. B)
Lanice so OZ Slatinka

Do parku Lanice sa vybrala naša trieda s cieľom spoznať viac prírodu a naučiť sa o nej čo najviac pomocou odborníkov. Tí mali pre nás pripravené terénne stanovištia s názornými ukážkami. 

Nadšené deti si najprv vyfarbili obrázky zvieratiek, potom sme sa zahrali  prírodnú hru, kde hľadali hmyz z obrázkov. Ďalšie stanovištia predstavovali včely, stromy, trávu a život v nej, triedenie odpadu, lovenie a predstavovanie drobného vodného hmyzu. Žiakom sa tieto ukážky veľmi páčili, najviac ich zaujalo lovenie hmyzu v blízkom vodnom kanáli. Zážitkové učenie v prírode malo úspech. Poučné, hravé, objaviteľské aktivity prvákov zaujali, potešili a pobavili. 

Celý článok...