Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2018 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1/ Prezentačné a dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov, 70. narodeniny školy, Vianočná zbierka UNICEF.
2/ Etické hodnoty detí - výchova a formovanie emocionálneho správania/prežívania. 

Vestibulové prezentácie:
• Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám
• Škola priateľská k deťom

4.-8.12.18 - ERASMUS+ Mosty medzi školou a životom, návšteva ZŠ Mělník (PZ)

4.12.18,14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

5.-7.12.18 - Vianočná zbierka UNICEF + ZŠR

6.12.18 - Mikuláš, podujatie so ŽŠR/Radou rodičov

10.12.18 - Od Kataríny do troch kráľov, adventný výchovný koncert (ŠKD)

12.12.18 - Medové oblátky, medovnikárske dielne pre deti ŠKD - exkurzia do obce Slatinka, v spolupráci s OZ Slatinka.

12.12.18 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo 

13.12.18 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo

14.12.18 - Radostník k 70. narodeninám školy (KC TU Zvolen)

19.12.18,9:30 - Osobnosť mojej školy - slávnostné vyhodnotenie na Zvolenskom Zámku

19.12.18 - Ako to bolo voľakedy - stretnutie s remeslom - animačný program s POS. Projekt VMR.

21.12.18 - Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov 1.–4. ročníka podporujúce zdravý životný štýl

21.12.18 - Projekt Otvorená škola, aktivity k ľudským právam (VII .B, VIII. C)

21.12.18,10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom.

od 27.12.18 - Vianočné prázdniny pre žiakov - vyučovanie začne v pondelok 8.1.2019

Poznámky
1) Vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA koordinuje pp. Jankovská, Korpeľová
2) Počas  mesiaca prebieha podujatie Vianočná pošta (III.C), písanie pozdravov do domova seniorov. Zároveň prebiehajú tvorivé dielne s vianočnou témou v spolupráci s POS Zvolen.
3) Čitateľský oriešok, celoslovenská súťaž podporujúca rozvoj čítania s porozumením.Trieda I. B
Projektový deň 2018 v I. B
Kamufláž

Téma projektového dňa 29.10.2018 bola z oblasti zvieracej ríše. Zúčastnili sme sa na interaktívnej výstave v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici, pod názvom Kamufláž. Výstava bola zameraná na pôvodné druhy našej fauny, ktorých spôsob splývania s prostredím je niečím špecifický a zaujímavý. Sfarbenie a tvar tela je pre každého živočícha veľmi dôležitým ochranným mechanizmom, ktorý ho chráni pred prirodzeným nepriateľom. Predátorom zase umožňuje ľahšie priblíženie sa ku koristi. Výstava žiakov aktívne zapojila do hľadania zamaskovaných zvierat. Cieľom výstavy bolo vzbudiť aj u malých prvákov záujem o živočíšne druhy, ktoré žijú v ich bezprostrednom okolí, a zmeniť tým uhol pohľadu na prírodu, hoci len na obyčajnej prechádzke. 

V prvej miestnosti, v naaranžovanej prírode so zvieracími preparátmi, sme sa oboznamovali so slovíčkom kamufláž. Zistili sme schopnosti týchto zvierat sa v prírode takmer stratiť preto, aby ochránili seba alebo svoje mláďatá. Niektoré zvieratká sme takmer nevedeli nájsť.

V druhej miestnosti sme hľadali iné druhy zvierat a dozvedali sa od lektorky nové zaujímavosti. Bolo vidieť, že niektorí žiaci sa málo stretávajú so živou prírodou a tieto informácie ich veľmi zaujímali. V tejto miestnosti boli taktiež rôzne interaktívne predmety, na ktorých si sami žiaci mohli overiť svoje vedomosti z oblasti prírody.

Tretia miestnosť bola vybavená dataprojektorom, pomocou ktorého nám lektorka kaštieľa púšťala dokumentárny film o Živej rieke a zvieratkách sa v nej pohybujúcich. Počas pozerania, film zastavovala a pýtala sa žiakov rôzne otázky. Žiakom sa to veľmi páčilo, stále dvíhali ruky a dokazovali si svoju šikovnosť, múdrosť, dobrý postreh. 

Deti plné zážitkov a nových informácií prežili pekný a obohacujúci projektový deň.

Projektový deň 2018 (I. B)