Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2019 


Výchovná úloha:
Rok 2019 – rok M. R. Štefánika (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, spolupráca, individuálne a kolektívne výstupy variabilných aktivít)
Všeobecná deklarácia ľudských povinností (práva nemôžu jestvovať bez povinností)

Vestibulové prezentácie:
Rok M. R. Štefánika
The online predstavenie v ANJ

2.5.19 - KOMPARO, testovanie žiakov 4. ročníka, príprava na T5

2.5.19 - Deň Zeme, outdoorové tvorivé a praktické aktivity (OZ Slatinka)

7.5.19 - Pietny akt (ukončenia 2.sv.vojny, Nám. SNP)

7.5.19 - Deti na nete, workshop o bezpečnosti v online svete

9.5.19 - Testovanie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníka

13.5., 16.5.19 - Prijímacie pohovory na stredné školy

15.5.19 - Extrémizmus vs ľudské práva, konferencia v DJGT

17.5.19, 11:45 - The online divadelné predstavenie v ANJ (6.- 9. ročník) - Kongresové centrum ŠD TU Zvolen

17.5.19 - Štvorylka, účasť na celosvetovom tanečnom podujatí (30 žiakov)

12.-18.5.19 - ERASMUS+, krátkodobý pobyt žiakov v ČR

13.-17.5.19 - Škola v prírode, Chata u Daniela, Repište

22.5.19, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

22.5.19 - Myšky sa hrajú, činoherno-bábkové predstavenie pre ŠKD

23.5.19, 16:00- Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

23.-27.5.19 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

24.5.19 - Čo nám história rozpráva. Múzeum SNP BB - Program pre deti ŠKD (2.-3. ročník)

24.5.19 - Deň prevencie, dramatizované vystúpenie V.A + účasť V.B

27.-28.5.19 - Dopravná výchova v praxi (OZO teoretická a praktická časť) - Cestná premávka, mobilné ihrisko pre žiakov 2.-4. ročníka

20.,21.,22. a 24.5.19 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v Holidaypark Kováčová

29.5.19 - Splav Hrona (regionálna aktivita k Olympijskému dňu)

30.5.19 - Zoo Lympiáda, celoslovenská vedomostná súťaž (4. ročník)

30.5.19 - Umelá inteligencia, interaktívny program (3. ročník), Atlantis Levice

30.5.19, 10:30, 12:15 - Čitateľský maratón v KK Ľ. Štúra

31.5.19 - Oslavy MDD v triednych kolektívoch

Poznámky:
1) Športové a predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene.
2) Školské výlety podľa platnej legislatívy v čase od 27.05. 2019 do 31. 05.2019
3) V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP.

Trieda I. B
Projektový deň 2018 v I. B
Kamufláž

Téma projektového dňa 29.10.2018 bola z oblasti zvieracej ríše. Zúčastnili sme sa na interaktívnej výstave v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici, pod názvom Kamufláž. Výstava bola zameraná na pôvodné druhy našej fauny, ktorých spôsob splývania s prostredím je niečím špecifický a zaujímavý. Sfarbenie a tvar tela je pre každého živočícha veľmi dôležitým ochranným mechanizmom, ktorý ho chráni pred prirodzeným nepriateľom. Predátorom zase umožňuje ľahšie priblíženie sa ku koristi. Výstava žiakov aktívne zapojila do hľadania zamaskovaných zvierat. Cieľom výstavy bolo vzbudiť aj u malých prvákov záujem o živočíšne druhy, ktoré žijú v ich bezprostrednom okolí, a zmeniť tým uhol pohľadu na prírodu, hoci len na obyčajnej prechádzke. 

V prvej miestnosti, v naaranžovanej prírode so zvieracími preparátmi, sme sa oboznamovali so slovíčkom kamufláž. Zistili sme schopnosti týchto zvierat sa v prírode takmer stratiť preto, aby ochránili seba alebo svoje mláďatá. Niektoré zvieratká sme takmer nevedeli nájsť.

V druhej miestnosti sme hľadali iné druhy zvierat a dozvedali sa od lektorky nové zaujímavosti. Bolo vidieť, že niektorí žiaci sa málo stretávajú so živou prírodou a tieto informácie ich veľmi zaujímali. V tejto miestnosti boli taktiež rôzne interaktívne predmety, na ktorých si sami žiaci mohli overiť svoje vedomosti z oblasti prírody.

Tretia miestnosť bola vybavená dataprojektorom, pomocou ktorého nám lektorka kaštieľa púšťala dokumentárny film o Živej rieke a zvieratkách sa v nej pohybujúcich. Počas pozerania, film zastavovala a pýtala sa žiakov rôzne otázky. Žiakom sa to veľmi páčilo, stále dvíhali ruky a dokazovali si svoju šikovnosť, múdrosť, dobrý postreh. 

Deti plné zážitkov a nových informácií prežili pekný a obohacujúci projektový deň.

Projektový deň 2018 (I. B)