Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Trieda II. B
Tajomstvá pod hladinou - projektový deň v II. B
Prostredníctvom zážitkového učenia realizovaného v Tihányiovskom paláci v Banskej Bystrici žiaci spoznávali faunu obývajúcu vodné toky a jazerá na Slovensku, drobný hmyz, vodné chrobáky, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Deti videli unikátnu zbierku zapožičanú od súkromného zberateľa a preparátora, pána Milana Žiaka. Okrem šťúk, sumcov, kaprov, pstruhov, hlavátky a ďalších druhov rýb uvideli deti aj introdukované ryby, ktoré pôvodne v našom prostredí nežili: tolstolobik, veslonos, amur a iné. 

Ekologické zameranie projektového dňa má základnú myšlienku: aké dôležité je, v akom prostredí tieto druhy žijú, čo potrebujú, kde sa cítia dobre a môžu sa rozmnožovať, ktoré prostredie im poskytuje vhodné úkryty a pod. A naopak, čo im bráni v tom, aby obývali naše rieky, potoky a jazerá v takých hojných počtoch ako kedysi. 


Celý článok...
 
Triedny výlet (I. B)
Kúpeľné mesto Sliač 

V piatok 31. mája sa naša trieda vybrala na školský výlet na Sliač s cieľom navštíviť rozprávkový les, v ktorom hrali rozprávky žiaci sliačskej základnej školy. Po rannom príchode na konečnú autobusovú zastávku Sliač-kúpele sme sa rozhodli ísť pozrieť kúpeľný hotel Palace. Vo vestibule sa nachádzalo veľké akvárium s rybičkami, veľký ručne vyrobený anjel a v ďalších dvoch oddychových miestnostiach bola pre návštevníkov kúpeľov pripravená výstava maľovaných obrazov. Pred kúpeľným hotelom sme poblahoželali a zaspievali oslávencom z toho dňa. 

Celý článok...
 
Svetový deň životného prostredia (I. B)
Lanice so OZ Slatinka

Do parku Lanice sa vybrala naša trieda s cieľom spoznať viac prírodu a naučiť sa o nej čo najviac pomocou odborníkov. Tí mali pre nás pripravené terénne stanovištia s názornými ukážkami. 

Nadšené deti si najprv vyfarbili obrázky zvieratiek, potom sme sa zahrali  prírodnú hru, kde hľadali hmyz z obrázkov. Ďalšie stanovištia predstavovali včely, stromy, trávu a život v nej, triedenie odpadu, lovenie a predstavovanie drobného vodného hmyzu. Žiakom sa tieto ukážky veľmi páčili, najviac ich zaujalo lovenie hmyzu v blízkom vodnom kanáli. Zážitkové učenie v prírode malo úspech. Poučné, hravé, objaviteľské aktivity prvákov zaujali, potešili a pobavili. 

Celý článok...