Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Trieda III. B
Spievanie je liekom na mnohé problémy (III. B - 2020)
Pri speve pre  radosť vôbec nejde o to, ako  človek spieva, ide  o to aby spevom prejavil radosť. Tretiaci o tom, že spievajú radi, presvedčili mnohých ľudí, ktorí počas netradičnej hodiny hudobnej výchovy prechádzali parkom. 

Veselé, detské piesne spievali v sprievode Dankovej maminky, pani Rusnákovej, ktorá hrala na gitare. Ešte dlho po skončení hodiny nám v ušiach znela ich melódia a zlepšovala náladu. Veď sa vraví, že hudba a spev majú čarovnú a liečivú  moc.

Celý článok...
 
Tajomstvá pod hladinou - projektový deň v II. B
Prostredníctvom zážitkového učenia realizovaného v Tihányiovskom paláci v Banskej Bystrici žiaci spoznávali faunu obývajúcu vodné toky a jazerá na Slovensku, drobný hmyz, vodné chrobáky, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Deti videli unikátnu zbierku zapožičanú od súkromného zberateľa a preparátora, pána Milana Žiaka. Okrem šťúk, sumcov, kaprov, pstruhov, hlavátky a ďalších druhov rýb uvideli deti aj introdukované ryby, ktoré pôvodne v našom prostredí nežili: tolstolobik, veslonos, amur a iné. 

Ekologické zameranie projektového dňa má základnú myšlienku: aké dôležité je, v akom prostredí tieto druhy žijú, čo potrebujú, kde sa cítia dobre a môžu sa rozmnožovať, ktoré prostredie im poskytuje vhodné úkryty a pod. A naopak, čo im bráni v tom, aby obývali naše rieky, potoky a jazerá v takých hojných počtoch ako kedysi. 


Celý článok...
 
Triedny výlet (I. B)
Kúpeľné mesto Sliač 

V piatok 31. mája sa naša trieda vybrala na školský výlet na Sliač s cieľom navštíviť rozprávkový les, v ktorom hrali rozprávky žiaci sliačskej základnej školy. Po rannom príchode na konečnú autobusovú zastávku Sliač-kúpele sme sa rozhodli ísť pozrieť kúpeľný hotel Palace. Vo vestibule sa nachádzalo veľké akvárium s rybičkami, veľký ručne vyrobený anjel a v ďalších dvoch oddychových miestnostiach bola pre návštevníkov kúpeľov pripravená výstava maľovaných obrazov. Pred kúpeľným hotelom sme poblahoželali a zaspievali oslávencom z toho dňa. 

Celý článok...