Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Trieda IV. B
Ako vzniká kniha v IV. B (2020)
Krajská knižnica Ľ. Štúra sa už niekoľko rokov zapája do podujatí Dni európskeho kultúrneho dedičstva a inak to nebolo ani tento rok. V rámci týchto podujatí sa naša trieda zapojila do aktivity Vznik a vývoj knihy. Už v škole sme sa zaoberali touto témou na čítaní a v knižnici sme si naše poznatky prehĺbili. Aby sme len neteoretizovali, vyrobili sme si spoločne aj knihu, ktorá zachytávala práve kultúrne dedičstvo Slovákov.

Celý článok...
 
ŽIRAFA, PELLY A JA (IV. B - 2020)
My, štvrtáci, béčkari, sme sa v septembrový piatok ponorili do sveta rozprávky. Prešli sme sa do priestorov Starej Radnice a vypočuli sme si príbeh od známeho spisovateľa Roalda Dahla – ŽIRAFA, PELLY A JA. Nebolo to však len obyčajné čítanie. Pani, ktorá príbeh čítala ho úžasne zdramatizovala, použila projekciu a príbeh sme dotvárali aj my. Organizátorom tohto podujatia bola KK ĽŠ vo Zvolene a bola to ukážková hodina na podporu čítania pre knihovníkov v rámci projektu Vzdelaní Knihovníci – spokojní čitatelia. A to my sme veru spokojní boli.

Nielenže sme si vypočuli úžasný príbeh, ale potom sme aj tvorili. V skupinkách sme vytvorili rôzne plagáty podľa zadania, napríklad obrázkovú osnovu príbehu, všetky knihy Roalda Dahla a samozrejme naše postrehy, pripomienky alebo pocity. 

Celý článok...
 
Hra na botanikov ...alebo čo všetko sa naučíme v parku (III. B)
Ráno sme sa v triede trochu pohrali s kockami (nie, nemyslite si, že len tak sme sa hrali na koberci, my sme stavali stavby podľa plánov, kreslili sme pohľady spredu, sprava, zľava i zhora), potom sme sa obliekli a šli sme do parku. Tam už na nás čakala lektorka pre júnové outdoorové vzdelávanie Ing. Lesanka Blažencová. 

Park je veľmi zaujímavé miesto, plné života. Hľadali sme rôzne rastlinky, písali sme ich názvy na chodník. Najzaujímavejšie to však bolo pri jazierku pri TU, pretože tam nie je pokosená tráva, všetky kvety tam nádherne kvitli a čmeliaky si veselo bzučali. V nepokosenej tráve naozaj pulzuje život. Vystrihli sme si makety motýľov z papiera. Tie stačilo priložiť ku kvetom a príroda nám sama vytvorila nádherne farebné motýlie krídla. 

Celý článok...