Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Trieda III. B
Voda pre život - projektový deň v III. B
...vedeli ste, že OSN uznala v roku 2010 právo na bezpečnú a čistú vodu a hygienu ako ľudské právo?
...vedeli ste, že približne 4 miliardy ľudí, takmer dve tretiny svetovej populácie, majú aspoň mesiac v roku vážny nedostatok vody?
...vedeli ste, že priemerná vzdialenosť, ktorú musia ženy v Afrike a Ázii prejsť, aby si nabrali vodu, je až 6 kilometrov?
...vedeli ste, že.....

Aj my v našej triede sme sa začali zamýšľať nad niektorými otázkami, týkajúcich sa vody. U nás na Slovensku len tak otočíme vodovodným kohútikom a môžeme sa napiť, umyť sa, oprať si veci, navariť. Nie všade vo svete však ľudia takéto možnosti majú. Pozreli sme sa na činnosti, pri ktorých používame vodu v domácnostiach a na to, aký majú dopad na čistotu vody a vodný ekosystém.

Zaoberali sme sa podnebím a počasím na Slovensku a v Afrike, rozdielmi medzi nimi a ich vplyvom na množstvo vody .

Celý článok...
 
Čítanie príbehov pri bylinkovom čaji (III. B)
Príjemná atmosféra v krásnom prostredí históriou dýchajúceho Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici a vôňa bylinkového čaju nás opäť zlákala 7. novembra. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, neodradilo nás to a prišli sme na stretnutie s pánom Ervinom Haplom. Tento výnimočný človek nám predstavil svoju prácu. Momentálne pôsobí v projekte Živá planina a porozprával nám o syslíkoch, ich živote, o tom ako sa on a jeho spolupracovníci starajú o syslíkov žijúcich v NP Muránska planina. Lúka plná sysľov je určite miesto , ktoré stojí za to navštíviť. 

Ten voňavý a teplý čajík sme si vypili pri príbehoch čítaných z kníh o prírode , o zvieratách a ich živote. Hlucháň, syseľ ba i korytnačka močiarna (aj keď na strednom Slovensku nežije) sa objavili v krátkych príbehoch. Ďakujeme zamestnancom Stredoslovenského múzea v BB za to, že každoročne pripravujú pre nás takéto inšpirujúce podujatie.

Čo na to deti?
Celý článok...
 
Ja a moje mesto - zážitkové učenie žiakov 3. ročníka
Dňa 15. októbra 2019 sa žiaci tretieho ročníka vybrali spoznávať Zvolen z vtáčej perspektívy. Išli si overiť rozdiely medzi mestskou a vidieckou krajinou, o ktorých sa učili na vlastivede. Vedeli, že mestskú krajinu tvoria najmä vysoké bytové domy, široké ulice, námestia, rôzne podniky, úrady a organizácie.  Mestskú a vidiecku krajinu sledovali z Pustého hradu. Príroda nám ukázala svoju silu, keď sme pozorovali rozplývajúcu sa hmlu nad Zvolenom a postupné odhaľovanie niektorých častí Zvolena a okolia.

Vyjadrenia tretiakov
Celý článok...