Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Trieda IV. A
ŽIVOT V LESE, blokové učenie žiakov
1. júna 2020 sa po dlhých 11 týždňoch žiaci prvého stupňa vrátili do školských lavíc. Hneď na druhý deň boli v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, kde im pani lektorky Ing. Andrea Melcerová a Bc. Veronika Kubincová z obvodnej poľovníckej komory rozprávali o zvieratách žijúcich v lese. Ešte v triede deti metódou brainstorming skúmali, čo o lese vedia. 

V knižnici mali lektorky pre nich nachystané hry a aktivity. Počas pútavého rozprávania sa dozvedeli o práci lesníkov, horárov a poľovníkov. Spoločné stretnutie vyvrcholilo pasovaním dvoch spolužiakov za poľovníkov. Pani lektorka ich pasovala vetvičkou z ihličnatého stromu a poľovníckym nožíkom.

Tému les sme v triede využili aj ďalšie dni. Čítali sme brožúru Poľovníctvo má zmysel od lektoriek a vyhľadávali v nej informácie, pozerali sme videá o význame lesa, merali stromy v parku a získané údaje budú žiaci spracovávať do tabuľky a stĺpového grafu.

Vyjadrenia tretiakov
Celý článok...
 
Voda a právo na vodu - projektový deň 2019 v III. A
To je veľmi aktuálna téma súčasnosti ale aj blízkej budúcnosti. Počas projektového dňa, rozdeleného do niekoľkých vyučovacích blokov, sa jej venovali žiaci 3. ročníka. Pomocou brainstormingu žiaci zapisovali, čo ich napadne pri slovách voda – Afrika - Slovensko - pitná voda. V skupinách vypracovali pracovné listy s osemsmerovkami a zašifrovanými pranostikami. Pozorovali pokus spolužiaka, ktorý im za pomoci otecka názorne predviedol, čo sa stane s domom na skale a na piesku, ak príde veľký dážď. 

Deti pochopili, že voda je nie len veľmi dôležitá na prežitie, ale aj nebezpečná. Po riadenom rozhovore k otázkam pitnej vody na Slovensku a v Afrike ich zaujal filmový dokument o čističke odpadových vôd a o znečistení vody v oceánoch. V poslednom bloku tretiaci pracovali v piatich skupinách na témach: Afrika a pitná voda, Slovensko a pitná voda,  svetové zásoby a spotreba vody, zaujímavosti o vode 1, zaujímavosti o vode 2. K témam dostali podklady, z ktorých čerpali informácie na svoje tímové projekty. Na záver dňa prezentovali projekty spolužiakom a spoločne sa zamysleli nad zhrnutím témy.

Vyjadrenia detí:
Celý článok...
 
Čítanie pri bylinkovom čaji v Tihányiovskom kaštieli (III. A)
Tento rok sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili prezentácie knihy Na kraji lesa v banskobystrickom Tihányiovskom kaštieli. Podujatie otvoril pán Hapl rozprávaním o „Syslej lúke“ v regióne Muránskej planiny neďaleko obce Muráň. Priblížil deťom život sysľov počas kalendárneho roka. Porozprával, ako zachraňovali a presídľovali sysľov z košického letiska do tejto lokality. Pútavé rozprávania dopĺňal fotkami a krátkymi videami. Po prezentácii mali deti možnosť pýtať sa na to, čo ich najviac zaujalo. Podujatie pokračovalo čítaním úryvkov z knihy Na kraji lesa, ktorej autorkou je Ľubica Schmarcová. Kniha je plná pútavých príbehov o syslíkovi Filipovi, korytnačke Alici a hlucháňovi Kamilovi. Počas čítania si deti vychutnali bylinkový čaj, prichystaný lektorkami kaštieľa.

Vyjadrenia tretiakov
Celý článok...