Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2019 


Výchovná úloha mesiaca
Pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch, cielené aktivity k prevencii šikanovania, diskriminácie  a intolerancie medzi deťmi. 
• Výchova k aktívnemu občianstvu, aktivity s komunitou.

Vestibulová prezentácia:  
• Pohyb, zdravie, šport - Vianočná škola pohybu

8.1.19 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

9.1.19 - Od Vianoc do Ducha, nespúšťaj sa kožucha... etnografická výstava VMR v LDM Zvolen (VMR)

16.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

17.1.19,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ.

30.1.19,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9, exkurzná činnosť žiakov, OZO 

31.1.19 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2018/2019.

1.2.19 - Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 04.02.2019.

Poznámky
1) Pohár vedy NEWTON 2019, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach detí s VIN prebieha každý mesiac od januára do júna 2019. 
2) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok. 
Trieda II. C
Vianočná pošta (2018)
Po prvýkrát sme reagovali na výzvu z webovej stránky Pohodovo: Spravme Vianoce neznámym starkým! Týmto sa zapojili do projektu Vianočná pošta, ktorého cieľom je poslať do domovov dôchodcov vlastnoručne vyrobený vianočný pozdrav. Každý senior dostane detský vianočný pozdrav. Veríme, že spoločnými silami sme spríjemnili sviatočné dni seniorom osobnými vyzvaniami, maľovanými pozdravmi a originálnymi blahoželaniami. 

Rieknime slová dnes, 
čo sme dávno neriekli,
a zobrať skúsme späť tie zlé, 
čo nám utiekli...

Celý článok...
 
Spoznávame spisovateľov nášho regiónu
Počas mesiacov október a november sme navštívili KKĽŠ s cieľom spoznať spisovateľov nášho regiónu. V októbri to bol spisovateľ Jozef Cíger Hronský a v novembri spisovateľka Mária Ďuríčková. 
- ALAN: Knižnicu mám rád, lebo sa tam učíme čítať a naučíme sa aj o spisovateľoch.
- MAŤKO: Do knižnice chodím rád a má to význam, že tam chodíme, lebo sa tam naučíme veľa o spisovateľoch.
- BARBORKA: Som rada, že tam chodíme a rozprávame sa o známych spisovateľoch.
- MARKO: Najviac sa mi páčilo, že sme tam boli a teta knihovníčka nám čítala.
- ADELKA: To že chodíme do knižnice má zmysel. Niečo sa dozvieme o spisovateľoch a páči sa mi tam. Dnes tam bolo super!
- SAMKO: Keď vymeníme triedu za knižnicu, som rád.
- EMKA: Keď ideme do knižnice, tak to má veľký zmysel, lebo sa dozvieme veľa nových informácií o spisovateľoch.
- TOMÁŠKO: Učíme sa o spisovateľoch a je tam zábava. Dnes som sa toho dozvedel veľmi veľa, napríklad, že Mária Ďuríčková napísala 40 kníh.
- DOMINIK: Učíme sa o našich spisovateľoch.
- LUKÁŠKO: To, že chodíme do knižnice je fajn, lebo sa tam dozvieme veľa nového a zaujímavého.

Spracovala Mgr. Miroslava Kurčíková, tr. učiteľka

Celý článok...
 
Badínsky prales - projektový deň 2017 v II. C
Náš projektový deň sa začal exkurziou do Badínskeho pralesa. Pred odchodom na exkurziu sme sa rozprávali o tom, ako si taký prales predstavujeme a čo tam asi budeme vidieť. Keď sme odchádzali zo Zvolena, bola hmla. Ale keď sme prichádzali k Badínskemu pralesu, vítalo nás žiarivé slniečko. 
Badínskym pralesom nás sprevádzala Lucka Miňová a Pavol Kostúr, od ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a zahrali sme sa zábavné a poučné hry. 

Na druhý deň sme sa porozprávali o svojich zážitkoch. Potom sme v skupinách písali o tom, čo sa nám najviac páčilo a nakreslili sme k tomu ilustráciu. Čítali sme text s informáciami o Badínskom pralese a už bola hračka vypracovať pracovný list. Najväčšiu radosť sme mali pri „maľbe“ na plátno. Vytvárali sme Badínsky prales a veľmi sme sa pri tom bavili. Prežili sme zaujímavý a poučný projektový deň. 

Celý článok...