Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na SEPTEMBER 2019 


Východiská aktivít výchovného charakteru:
Základná organizácia života školy, tvorba stabilnej sociálnej klímy, pravidlá triedy/kolektívu.
Európsky týždeň športu. Cvičenia v prírode. Podporné rozvojové aktivity zdravého spôsobu života.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko)

Vestibulové prezentácie:
Prvé zvonenie. Organizácia života v škole.
Vzdelávacie poukazy. Ponuka záujmových krúžkov.

2. 9. 2019, 8:00 - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

3.9.19, 7:45-10:20 - Triednické práce. Dotazníky, aktualizácia údajov. Školský poriadok ZŠ. Inventár triedy a učebné pomôcky. Výchova k bezpečnému správaniu. Pravidlá triedy. Rozdávanie a evidencia učebníc

3.9.19, 9:30 - Zahájenie projektu Čerstvé hlavičky

4.9.19, 10:30-14:00 - Cvičenia v prírode 5. – 6.ročník

5.9.19, 10:30–14:00 - Cvičenia v prírode 7. - 9. ročník

5.9.19, 8:30 - Seredské svedectvá. Účasť členov ŽŠR

5.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 1. ročníka

9.9.19 - Dopravná výchova na MDI pre žiakov 5. ročníka

10.9.19 - Ja som INNA, divadelné predstavenie KK ĽŠ - projekt VMR, 3., 4. ročník ŠKD

10.9.19 - Adaptačné vzdelávanie žiakov V.A, V.B (CPPPaP)

10.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi 2. stupňa ZŠ - Program zameraný na organizáciu školy, spoluprácu s rodičmi, vzdelávacie poukazy, informovaný súhlas zákonného zástupcu, kritéria hodnotenia a klasifikácia jednotlivých predmetov.

11.9.19, 16:00 - Triedne stretnutia s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ

20.9.19 - Biela pastelka. Dobrovoľnícka zbierka (UNaSS)

25.9.19 - Európsky týždeň športu 2019, prírodný park Lanice - Klub v pohybe, športové popoludnie detí ŠKD, 

26.9.19 - Európsky deň jazykov, školská relácia, vestibulová prezentácia. FDJ_LingvaFest´ 2019 Bratislava (žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ) - Variabilné podujatia multikultúrnej výchovy.

23.–30.9.19 - Európsky týždeň športu 2019

27.9.19 - Športujeme, neklikáme (aktivity žiakov 1. - 4. ročníka)

Termíny konzultačných dní PZ a OZ vždy v stredu: 9.10.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 5.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 10.06.2020 v  čase od 14.00– 15.30 hod. 
Termíny konzultačných dní školského psychológa pre rodičov - každý utorok od 15.00 - 16.30 hod.

Škola je neutíchajúci zdroj podpory, racionálnej a emocionálnej obhajoby, ktorá dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.
Trieda III. C
Tretiaci opäť spolu...spoločná cesta do vedeckého centra Atlantis v Leviciach
Bol to riadne upršaný májový deň, ale nám to vôbec nevadilo. Spoločne sme sa odviezli autobusom do Levíc, kde na nás čakali super zážitky z objavovania vedy, techniky, ale aj smiech, dobrá nálada i spoločne prežitý čas.

Zaujímali sme sa aj o moderné technológie a lákal nás svet robotiky. Preto sme sa zúčastnili programu Umelá inteligencia. To všetko a ešte viac nás čakalo v zábavnom detskom centre. Vzdelávanie interaktívnym spôsobom prebiehalo pri viac ako sedemdesiatich exponátoch, ktoré nám pomohlo viac porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Celý článok...
 
Aj my fandíme hokeju (III. C)
Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v hokeji na území Slovenska sme sa rozhodli pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka zorganizovať tematicky zamerané vyučovanie Aj my fandíme hokeju. Niektoré aktivity boli zamerané na oblasť primárnej prevencie drogových závislostí. Tému MS hokeja sme zapracovali do všetkých vyučovacích hodín tohto dňa. Vyučovanie sme spoločne so štvrtákmi odštartovali zaspievaním hymny MS 2019 „Macejko“ na chodbe pred našimi triedami. Dobre naladení sme sa pustili do riešenia hokejových úloh.

Tretiaci si na hodine slovenského jazyka vyskúšali metódu brainstorming, popasovali s vymýšľaním podstatných a prídavných mien súvisiacich s MS, zahrali si slovnú hru a tvorili básničky. Na matematike si zahrali hokejovú násobilku, vyriešili niekoľko slovných úloh o hokeji a vypracovali hokejový pracovný list na zaokrúhľovanie čísel. Počas tretej hodiny si zmerali chlapci (aj niekoľko dievčat) tretích ročníkov sily vo floorbalovom zápase. Dievčatá sa zahrali na roztlieskavačky a z plných pľúc povzbudzovali svojich spolužiakov. Na ďalšej vyučovacej hodine na tretiakov čakala očakávaná odmena – beseda s trénerom a dvoma hráčmi juniorky HKM Zvolen a so spolužiakom Jakubom Zajacom, hráčom 3.triedy hokejovej. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o hre ako takej a o živote hokejistu. Na poslednej hodine spoločnými silami zvládli PL o dvoch slovenských zimných štadiónoch, na ktorých prebiehajú majstrovstvá v hokeji. 

Vyjadrenia žiakov
Celý článok...
 
Spolu vyzbierame viac (III. C)
Už po štvrtýkrát sme sa v spolupráci s MsÚ vo Zvolene zapojili do kampane Spolu vyzbierame viac, ktorej cieľom je dať svetu vedieť, že aj nám záleží na našom životnom prostredí. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 12 vriec odpadu, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najmenej. Je to dobrá správa, pretože to svedčí o zvyšujúcom sa záujme ľudí o prírodu a okolie v ktorom žijú. Našu školu navštívila aj pani primátorka, ktorá nám poďakovala, že sme sa opäť zapojili do zbierania odpadu v našom meste. Najprv nám rozdali vrecia, rukavice, desiatu a rozdelili sme sa do skupín. Vyzbierali sme veľa smetí a našli sme aj svietnik, žalúzie, tenisovú trofej a keramickú sovu.
Tamarka a Teo 

Celý článok...