Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Trieda III. C
Vianočná pošta (2018)
Po prvýkrát sme reagovali na výzvu z webovej stránky Pohodovo: Spravme Vianoce neznámym starkým! Týmto sa zapojili do projektu Vianočná pošta, ktorého cieľom je poslať do domovov dôchodcov vlastnoručne vyrobený vianočný pozdrav. Každý senior dostane detský vianočný pozdrav. Veríme, že spoločnými silami sme spríjemnili sviatočné dni seniorom osobnými vyzvaniami, maľovanými pozdravmi a originálnymi blahoželaniami. 

Rieknime slová dnes, 
čo sme dávno neriekli,
a zobrať skúsme späť tie zlé, 
čo nám utiekli...

Celý článok...
 
Spoznávame spisovateľov nášho regiónu
Počas mesiacov október a november sme navštívili KKĽŠ s cieľom spoznať spisovateľov nášho regiónu. V októbri to bol spisovateľ Jozef Cíger Hronský a v novembri spisovateľka Mária Ďuríčková. 
- ALAN: Knižnicu mám rád, lebo sa tam učíme čítať a naučíme sa aj o spisovateľoch.
- MAŤKO: Do knižnice chodím rád a má to význam, že tam chodíme, lebo sa tam naučíme veľa o spisovateľoch.
- BARBORKA: Som rada, že tam chodíme a rozprávame sa o známych spisovateľoch.
- MARKO: Najviac sa mi páčilo, že sme tam boli a teta knihovníčka nám čítala.
- ADELKA: To že chodíme do knižnice má zmysel. Niečo sa dozvieme o spisovateľoch a páči sa mi tam. Dnes tam bolo super!
- SAMKO: Keď vymeníme triedu za knižnicu, som rád.
- EMKA: Keď ideme do knižnice, tak to má veľký zmysel, lebo sa dozvieme veľa nových informácií o spisovateľoch.
- TOMÁŠKO: Učíme sa o spisovateľoch a je tam zábava. Dnes som sa toho dozvedel veľmi veľa, napríklad, že Mária Ďuríčková napísala 40 kníh.
- DOMINIK: Učíme sa o našich spisovateľoch.
- LUKÁŠKO: To, že chodíme do knižnice je fajn, lebo sa tam dozvieme veľa nového a zaujímavého.

Spracovala Mgr. Miroslava Kurčíková, tr. učiteľka

Celý článok...
 
Badínsky prales - projektový deň 2017 v II. C
Náš projektový deň sa začal exkurziou do Badínskeho pralesa. Pred odchodom na exkurziu sme sa rozprávali o tom, ako si taký prales predstavujeme a čo tam asi budeme vidieť. Keď sme odchádzali zo Zvolena, bola hmla. Ale keď sme prichádzali k Badínskemu pralesu, vítalo nás žiarivé slniečko. 
Badínskym pralesom nás sprevádzala Lucka Miňová a Pavol Kostúr, od ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a zahrali sme sa zábavné a poučné hry. 

Na druhý deň sme sa porozprávali o svojich zážitkoch. Potom sme v skupinách písali o tom, čo sa nám najviac páčilo a nakreslili sme k tomu ilustráciu. Čítali sme text s informáciami o Badínskom pralese a už bola hračka vypracovať pracovný list. Najväčšiu radosť sme mali pri „maľbe“ na plátno. Vytvárali sme Badínsky prales a veľmi sme sa pri tom bavili. Prežili sme zaujímavý a poučný projektový deň. 

Celý článok...