Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný
Trieda IV. C
Prírodoveda trochu inak (IV. C)
Bádateľsky a problémovo orientované učenie zaujme detí okamžite.

Na pátraní po neživej prírode a prírodných javoch sa zúčastnili žiaci IV.C triedy v magický deň 11.11., keď skúmali vesmír, hviezdy a planéty. Zaujímavé úlohy riešili na šiestich pripravených stanovištiach v učebni metódou otvoreného učenia. 

Celý článok...
 
Projektový deň 2019 vo IV. C
Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. Skutočnosť však vyzerá inak. Každý deň sa rodia deti, ktoré nikdy nespoznajú všetko to, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Aj táto téma nerovnosti rezonovala počas projektového dňa 29. októbra 2019. Motivačným videom začal náš deň. Preštudovali sme si Dohovor o právach dieťaťa – v jazyku mladých ľudí. Pracovali sme s príručkou UNICEF Dve tváre jedného sveta, na tému Škola  - u nás a tam. Cieľom našej práce bolo pomocou príbehov, obrázkového materiálu, videa, besedy a iných zdrojov zistiť aké sú tváre nášho sveta. A veľmi sme sa čudovali. 

Celý článok...
 
V knižnici je super! (IV. C)
V škole sa učíme písať rôzne príbehy, ale aj básne. Stretnutie so spisovateľmi a ilustrátormi detskej tvorby je pre nás vždy obohacujúce a inšpirujúce. Dňa 14. októbra 2019 sme dostali možnosť zúčastniť sa stretnutia s pani spisovateľkou Kristínou Baluchovou v KKĽŠ. Podujatie bolo organizované v rámci cyklu podujatí pre deti Deti, hurá do čítania, ktorý je súčasťou projektu V knižnici je super! Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Mali sme možnosť si vypočuť pútavé rozprávanie pani spisovateľky. 

Žiaci o tomto stretnutí napísali:
Celý článok...