Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JÚL, AUGUST 2019 


JÚL, AUGUST - LETNÉ PRÁZDNINY :)

Výchovná úloha mesiaca:
Autonómna škola sebareflexie. 
Vitálna  učiaca sa škola. Príklady dobrej praxe.

Vestibulové prezentácie:
• Škola v prírode (2. a 4. ročník ZŠ)
• Technika a tvorivosť - ukážky tvorivosti a zručností žiakov


3.6.19 - Robotický battle na Alejovej

4.6.19 - Detská konferencia (poslucháreň B8 na TU vo Zvolene)

4.6.19,14:00–15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

6.6.19 - Malá vedecká konferencia detí s VIN (KU Ružomberok)

7.6.19 - Čítanie pod lampou, ponocovanie s rozprávkami v školskej knižnici

7.6.19 - Ukončenie tanečného kurzu (VENČEK pre 8. ročník)

10.6.19 - Otvorená škola, prijatie verejnou ochrankyňou práv (BA)

11.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike, mladší žiaci (ZŠ Hrnčiarska ul.)

12.6.19,8:30 - Športová olympiáda v atletike 1. – 4. ročník ZŠ

12.6.19 - Pohybom k radosti, Pridaj sa k nám! - celoklubové športové popoludnie s netradičnými disciplínami

13.6.19,16:00 - Stretnutie rodičov budúcich prvákov

14.-16.6.19 - Medzinárodné finále Pohár vedy BEPPO (Nymburg ČR)

18.6.19 - Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za predmetové olympiády 

19.6.19 - Falošné kamarátstvo, kyberšikana, preventívny program pre deti 3., 4. ročníka ŠKD, spolupráca s CPPPaP

20.6.19 - Potulky pri koryte Hrona ( ZV – Sliač, 4. ročník, OZO)

20.6.19 - OZO, didaktické hry 1. -3. ročník ZŠ

21. 6.19,8:00 - OZO, terénne cvičenia (5. -9. r) podľa ročníkového zamerania

21.6.19 - Krížom – krážom regiónom. Slatinka – tajomná dedinka - exkurzná činnosť pre deti 1. ročníka.

24.6.19,9:30-10:30 - Koncert detského orchestra z Nórska (4.- 8. ročník) - kongresové centrum ŠD TU

24.6.19 - ŠIKULA - podpora rozvoja tvorivosti a technických zručností

24.6.19,10:00 - Rozlúčka s absolventmi školy - Zvolenský zámok (ZMENA DÁTUMU na 24.6.19)

25.6.19,7:45 - Triednické práce, zber učebných pomôcok, starostlivosť o inventár

26.6.19,7:45 - Triednické práce, učebnicový fond, inventár, triedny fond.

27.6.19 - Oceňovanie žiakov (MsÚ Zvolen)

27.6.19 - Rozdávanie učebníc, starostlivosť o inventár triedy, aktivity v kolektíve, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

28.6.19,8:00 - Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019, rozdávanie vysvedčení

28.6.19,9:00 - Posledné zvonenie deviatakov na školskom dvore

1.-3.7.19 - Stretnutie pedagogických zamestnancov (ERASMUS +)

1.-4.7.19 - Prázdninový vláčik ŠKD Krupina, Martin, Nitra, Bojnice

Trieda III. B
Tretiaci opäť spolu...spoločná cesta do vedeckého centra Atlantis v Leviciach
Bol to riadne upršaný májový deň, ale nám to vôbec nevadilo. Spoločne sme sa odviezli autobusom do Levíc, kde na nás čakali super zážitky z objavovania vedy, techniky, ale aj smiech, dobrá nálada i spoločne prežitý čas.

Zaujímali sme sa aj o moderné technológie a lákal nás svet robotiky. Preto sme sa zúčastnili programu Umelá inteligencia. To všetko a ešte viac nás čakalo v zábavnom detskom centre. Vzdelávanie interaktívnym spôsobom prebiehalo pri viac ako sedemdesiatich exponátoch, ktoré nám pomohlo viac porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Celý článok...
 
Aj my fandíme hokeju (III. B)
Pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v hokeji na území Slovenska sme sa rozhodli pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka zorganizovať tematicky zamerané vyučovanie Aj my fandíme hokeju. Niektoré aktivity boli zamerané na oblasť primárnej prevencie drogových závislostí. Tému MS hokeja sme zapracovali do všetkých vyučovacích hodín tohto dňa. Vyučovanie sme spoločne so štvrtákmi odštartovali zaspievaním hymny MS 2019 „Macejko“ na chodbe pred našimi triedami. Dobre naladení sme sa pustili do riešenia hokejových úloh.

Tretiaci si na hodine slovenského jazyka vyskúšali metódu brainstorming, popasovali s vymýšľaním podstatných a prídavných mien súvisiacich s MS, zahrali si slovnú hru a tvorili básničky. Na matematike si zahrali hokejovú násobilku, vyriešili niekoľko slovných úloh o hokeji a vypracovali hokejový pracovný list na zaokrúhľovanie čísel. Počas tretej hodiny si zmerali chlapci (aj niekoľko dievčat) tretích ročníkov sily vo floorbalovom zápase. Dievčatá sa zahrali na roztlieskavačky a z plných pľúc povzbudzovali svojich spolužiakov. Na ďalšej vyučovacej hodine na tretiakov čakala očakávaná odmena – beseda s trénerom a dvoma hráčmi juniorky HKM Zvolen a so spolužiakom Jakubom Zajacom, hráčom 3.triedy hokejovej. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o hre ako takej a o živote hokejistu. Na poslednej hodine spoločnými silami zvládli PL o dvoch slovenských zimných štadiónoch, na ktorých prebiehajú majstrovstvá v hokeji. 

Vyjadrenia žiakov
Celý článok...
 
Spolu vyzbierame viac (III. B)
Už po štvrtýkrát sme sa v spolupráci s MsÚ vo Zvolene zapojili do kampane Spolu vyzbierame viac, ktorej cieľom je dať svetu vedieť, že aj nám záleží na našom životnom prostredí. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 12 vriec odpadu, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najmenej. Je to dobrá správa, pretože to svedčí o zvyšujúcom sa záujme ľudí o prírodu a okolie v ktorom žijú. Našu školu navštívila aj pani primátorka, ktorá nám poďakovala, že sme sa opäť zapojili do zbierania odpadu v našom meste. Najprv nám rozdali vrecia, rukavice, desiatu a rozdelili sme sa do skupín. Vyzbierali sme veľa smetí a našli sme aj svietnik, žalúzie, tenisovú trofej a keramickú sovu.
Tamarka a Teo 

Celý článok...