Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na DECEMBER 2020 


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci
1) Etické hodnoty detí, výchova a formovanie emocionálneho správania/ prežívania. 
Zážitkové učenie, rozvoj praktických hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií. Remeselné tvorivé dielne. Charitatívna zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dobrovoľnícke podujatia žiakov, pedagógov a zákonných zástupcov žiakov.

Vestibulová prezentácia: Vianočný stromček priateľstva

1.12.20 - Interaktívny seminár na tému Priateľstvo, 3. ročník ZŠ

1.12.20 - Všetkovedko, súťaž rozvíjajúca čítanie s porozumením 2.- 4. ročník ZŠ

1.-2.12.20 - Netradičné vianočné dekorácie, podpora tvorivosti detí

2.12.20, 14:00-15:30 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

4.12.20 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.. charitatívne podujatie ŠDK

8.,9.12.20 - Remeselné dielne v spolupráci s POS. (1., 2. ročník ŠKD)

9.12.20 - Pytagoriáda P 3, P4, P5 - školské kolo

10.12.20 - Pytagoriáda P 6, P7, P8 - školské kolo, online forma

10.12.20 - Projekt Otvorené školy, aktivity k ĽP (online aktivita VIII.B)

7.-11.12.20 - Vianočné tvorenie s tetou Sandrou, Remeselné dielne, vianočné ozdoby, darčeky

21.12.20 - Veselo v klube, adventné číslo školského časopisu. Verejná prezentácia literárnej a výtvarnej tvorivosti detí ŠKD

22.12.20, 10:30 - Relácia v školskom rozhlase Rozlúčka so starým rokom

od 23.12.20 - Vianočné prázdniny pre žiakov, Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov

Poznámky
• V decembri plánujeme vydanie vianočného čísla KLEBETNÍKA a časopisu Veselo v klube.
• Od slov k činom, ocenenie žiakov sa uskutoční podľa pozvánky v spolupráci s Mestom Zvolen.

Školy sa možno v budúcnosti zmenia 
na akési záujmové centrá, 
kde sa robia zmysluplné veci 
v spolupráci so sprevádzajúcimi dospelými...
Peter Halák
Trieda V. A
Divočina v meste (IV. A)
Vzhľad okolitej krajiny a prírody je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú. Keďže naša škola je v meste, veľmi sa nám zapáčila myšlienka učiť sa v prírode. Prírodná učebňa si v júni pre nás pripravila množstvo prekvapení. Prvým bolo krásne, no skryté jazierko v Laniciach. Toto jazierko patrí k najcennejším prírodným lokalitám vo Zvolene. Je to posledný zvyšok pôvodného koryta rieky Hron. Pod košatými dubmi, brestami, jaseňmi, javormi našlo svoj úkryt mnoho vzácnych druhov živočíchov. Je to kúsok divočiny uprostred mesta, ktorý pozitívne vplýva na klímu v okolí má význam pri zadržiavaní vody a regulácií jej odtoku z krajiny.

Celý článok...
 
Dve tváre jedného sveta - projektový deň vo IV. A
Každé dieťa na svete má právo byť ochraňované, právo na starostlivosť, právo na zdravý vývin v bezpečnom prostredí a právo byť vzdelávané. Solidárnosť, pokoj, tolerancia voči iným ľuďom sveta, boli hlavné myšlienky nesúce sa v triedach štvrtého ročníka počas projektového dňa s názvom „Dve tváre jedného sveta“. Našim cieľom bolo žiakom sprostredkovať informácie, že sú na svete štáty, kde niektoré deti do školy chodiť nemôžu, že existujú ľudia, ktorí pomáhajú deťom v chudobným krajinách a priblížiť vzdelávanie na Slovensku pred päťdesiatimi rokmi. Využitím metodického materiálu svetovej organizácie UNICEF pomenovávali prvky prijateľného a neprijateľného správania sa, porovnávali život detí u nás a v krajinách tretieho sveta. Žiaci vyjadrovali vlastnú skúsenosť s niektorými detskými a ľudskými právami obsiahnutými v dokumente a na záver napísali priania ostatným deťom sveta. 

Čo napísali o tomto dni žiaci IV. A?

Celý článok...
 
Buďte aktívni, športujeme neklikáme
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V tomto roku sa konal už jeho piaty ročník. Hlavnou témou kampane bolo „#BeActive, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. My sme našu aktivitu prejavili v podujatí Štvrtácka vybíjaná. Kolektívy detí z IV. A, IV. B a IV. C si spolu zašportovali v našej telocvični. Deťom bolo super a tešia sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Celý článok...